U Lindstromu možete da radite na različitim radnim mestima

Pročitajte više o našim ličnim pričama i o tome šta zaposleni u Lindstromu mogu da kažu o kompaniji Lindstrom i poslovima kojima se bave.

Essi Wallin, M.Sc. (Econ. and Bus. Adm.)
Team Leader, Global Corporates
Supriya Shekhar
Area Sales Manager, India
Dan Stere, MBA
Vice President, Romania, Hungary and Ukraine