Evropská komise představila v březnu 2020 v rámci Zelené dohody pro Evropu a navrhované průmyslové strategie nový akční plán oběhového hospodářství, který zahrnuje návrhy týkající se udržitelného designu výrobků a snižování odpadu. Zvláštní pozornost je věnována odvětvím náročným na zdroje, mezi něž patří také textilní průmysl.

Evropská unie by se mohla stát do roku 2050 uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelnou a netoxickou plně oběhovou ekonomikou. Součástí by měla být také přísnější pravidla pro recyklaci a závazné cíle pro rok 2030 pro používání a spotřebu materiálů. V březnu 2022 vydala Komise první balíček opatření k urychlení přechodu na oběhové hospodářství. Návrhy zahrnují i strategii pro udržitelné textilie.

Oběhové hospodářství zhodnocuje už existující výrobky, suroviny a materiály

Cirkulární ekonomika má postupně nahradit ekonomiku lineární, jejímž principem je „vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit“. Velké procento výrobků tak zbytečně končí předčasně na skládkách.

Proti tradičnímu ekonomickému modelu stojí nový způsob výroby a spotřeby – cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství. To zhodnocuje už existující výrobky, suroviny a materiály díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci s cílem prodloužit jejich životní cyklus a současně minimalizovat odpad.

Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku.

Obrázek: Nadějí je přechod od lineární ekonomiky k oběhovému hospodářství.

Nový model hospodářství by měl přinést řadu výhod, jako je snížení negativních dopadů na životní prostředí, lepší zabezpečení dodávek surovin a zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň otevírá prostor pro inovace, podporu hospodářského růstu (až o 0,5 % HDP) a nová pracovní místa. Komise odhaduje, že by jich mohlo v této souvislosti v EU vzniknout do roku 2030 až 700 tisíc.

Podpora oběhového hospodářství je potřebná od všech subjektů. Klíčovou roli však hrají nadnárodní společnosti se stovkami až tisícovkami závodů a kanceláří po celém světě a také velké lokální podniky. Negativní dopad jejich činnosti na životní prostředí je nejvyšší, a proto každá změna přináší významné benefity.

Příkladem je spolupráce firem Rester a Lindström

Spolupráce společností Lindström a Rester při zpracování finských a pobaltských odpadních textilií Lindström pro průmyslové opětovné použití, která začala na začátku roku 2021, se bude v nejbližší době rozšiřovat do dalších zemí. Strategickým cílem společnosti Lindström je do roku 2025 celosvětově recyklovat 100 % svého textilního odpadu.

Investice podporují strategický cíl společnosti Lindström vybudovat ve spolupráci s jejími partnery textilní služby založené na recyklaci a šetrné k životnímu prostředí. Společnost Rester je známým průkopníkem ve svém oboru s pevnými obchodními základy a unikátní technologií. Resterem zpracované recyklované vlákno se využívá například v textilním průmyslu k výrobě tkanin nebo technických textilií, ve stavebnictví k výrobě izolačních a kompozitních materiálů a akustických panelů.

„Spolupráce s firmou Rester pro nás byla od začátku strategickým partnerstvím. Jsme průkopníkem ve svém oboru a chceme urychlit systémovou změnu celého textilního průmyslu. Poptávka po udržitelných textilních službách roste na všech našich trzích a pevně věříme, že recyklovaná vlákna s nižšími emisemi budou stále více nahrazovat primární vlákna v různých textiliích. Užší spolupráce se společností Rester završuje náš provozní model oběhového hospodářství a podporuje vývoj produktů s uzavřeným okruhem, kde jsou tkaniny po skončení životnosti recyklovány a jako vlákna vraceny zpět do výroby látek,“ říká Juha Laurio, prezident a generální ředitel Lindström Group.

Generální ředitelka Rester Outi Luukko zdůrazňuje, že cílem spolupráce bylo vždy rozvíjet oběhové hospodářství. S textilní strategií EU, která klade důraz na opětovné použití a recyklovatelnost, se tento cíl ukázal jako mimořádně aktuální.

„Lindström je zapojen do provozu společnosti Rester téměř od samého začátku a vrhl se s námi do řešení výzev recyklace textilu. V tomto roce dochází k prohlubování naší spolupráce. Naším společným cílem je v budoucnu rozšířit působení Resteru na mezinárodní trh. Lindström působí na více než 20 národních trzích a strategickým cílem je vyřešit recyklaci odpadního textilu ve všech zemích, kde působí. Silná spolupráce umožňuje skutečnou win-win situaci a také má pozitivní vliv na životní prostředí,“ říká Luukko.

Taaleri Sijoitus Oy a Besodos Investors Oy se také staly spoluvlastníky Resteru. Besodos je rodinná investiční společnost založená v roce 1995, která investuje především do společností udržitelného rozvoje. Taaleri je naopak severský soukromý kapitálový fond s vizí být severským průkopníkem v alternativních investicích zaměřených na udržitelný rozvoj.

„Besodos Investors a Taaleri představují odpovědné investory a zaměřují se na společnosti, které podporují zelenou transformaci. Pro malé a střední podniky, které jsou v popředí rozvíjejícího se trhu oběhového hospodářství, jako je Rester, je opravdu cenné získat informace a zkušenosti od těchto zúčastněných stran, aby mohly řešit výzvy udržitelného rozvoje, a tím podpořit růst,“ říká Luukko.

Zdroje na planetě jsou omezené a lineární ekonomika nemůže fungovat donekonečna. Efektivnější a chytřejší využívání surovin je způsob, jak se zdroji lépe hospodařit a chránit životní prostředí.

Podobné produkty