Produkty

Znovuvyužití textilního odpadu pro nás představuje výzvu

V r. 2015 společnost Lindström vyprodukovala celkem 1,2 milionu kilogramů textilního odpadu. V míře jeho využití dosáhla výše 71 %, z toho 100 % ve Finsku a přibližně 34 % se na ní podílely evropské a asijské dceřiné společnosti. Firma si vytyčila cíl, že do r. 2020 bude opětovně využívat 90 % textilií.

Více
Produkty

Nordic Choice si vybírá partnery holdující udržitelnému rozvoji

Udržitelný rozvoj se stal důležitou součástí reputace hotelových zařízení. Zákazníci po celém světě očekávají, že se v zásobovacím řetězci bude udržitelným způsobem využívat energie, voda i textilie a projevovat zodpovědný přístup.

Více