Vášeň pro udržitelné řešení

https://youtu.be/V70VC6Snm4o

Dlouhodobě rozvíjíme strategii udržitelného podnikání s ohledem na životní prostředí, naše zaměstnance a také rozvíjíme aspirace našich zákazníků na udržitelnost tím, že jim nabízíme udržitelné produkty a služby. Nyní jsme ještě více odhodláni umístit naše závazky udržitelnosti jasně do středu toho, kdo jsme. Nejen, že jsme se zavázali k cíli 100 % recyklace našich produktů, ale také jsme se zavázali, že budeme všude, kde podnikáme, fungovat se stejnými principy udržitelnosti.

Naším cílem je být nejudržitelnější společností v našem oboru.

Staráme se o naše zaměstnance

Pečlivě se staráme o naše zaměstnance. Dbáme na to, aby měli v práci pohodu a bezpečnost, zajišťujeme spravedlivé zaměstnání a nabízíme možnosti učení a rozvoje.

Přečtěte si více

Zlepšení udržitelnosti

Vylepšujeme udržitelnost naší společnosti a také našich zákazníků vývojem inovativních řešení a služeb.

Přečtěte si více

New Lindstrom subsidiary in South Korea

Vyvíjíme řešení pro naše zákazníky

Chápeme potřeby našich zákazníků a společně s našimi obchodními partnery vyvíjíme řešení jejich výzev.

Přečtěte si více

Traineeohjelma

Důvěryhodný partner pro obchodní partnery

Staráme se o své příjmy a ziskovost, abychom byli důvěryhodným partnerem pro naše zúčastněné strany.

Přečtěte si více

Lindström fakta a čísla 2022

waste icon
68 % textilního odpadu zrecyklováno
5055 zaměstnanců
23 zemí působnosti
heart bubble icon 4,2 index spokojenosti zaměstnanců (na škále 1-5)
washing machine icon 17,7 miliónů kusů textilu v oběhu
>4,6 milionů kusů opravených textilíí thread and needle icon
turnover icon
496,4 m€ Obrat v roce 2022
shaking hands icon
8,8 Voice of customer* Index (* Voice of customer škála 0-10)
52 NPS (na škále -100 to 100)