Představenstvo a vedení společnosti Lindström

Představenstvo se skládá ze sedmi osob, a to jak profesionálních členů, tak zástupců akcionářů. Představenstvo schvaluje hospodářský výsledek skupiny, financování a investiční rozpočet, rozhoduje o významných akvizicích a expanzi společnosti, činí rozhodnutí týkající se finančních aktiv a aktiv skupiny, jakož i schvalování poslání skupiny, vize a strategie, a pokynů pro řízení rizik.

Představenstva dceřiných společností skupiny tvoří zejména členové manažerského týmu skupiny. Představenstvo řeší otázky týkající se řízení rizik a sociální odpovědnosti podniku, které vznese buď člen představenstva nebo výkonný ředitel.

Harri-Pekka Kaukonen
Předseda představenstva

Eddy Chan
Člen představenstva

Anne Korkiakoski

Místopředsedkyně představenstva

Max Rautiainen

Člen představenstva

Petteri Kousa

Člen představenstva

Hanna Kivelä

Členka představenstva

Eva Nedelkova

Členka představenstva

Nezávislí členové, tedy ti, kteří nejsou zaměstnanci ani akcionáři Lindströmu, jsou Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen a Kalle Kantola.

Manažerský tým Lindströmu

Představenstvo jmenuje generálního ředitele. Generální ředitel má na starosti rozvoj internacionalizace, vedení operací řídícího týmu, udržování kontaktu s představenstvem a vlastníky, externí komunikaci, jakož i alokaci zdrojů. Generální ředitel jmenuje vedení společnosti a rozhoduje o rozdělení jeho úkolů a o jeho provozním modelu.

Manažerský (řídící) tým má na starosti monitorování a interpretaci firemního prostředí, implementaci a monitorování poslání, vize, strategie a provozních procesů na úrovni skupiny, roční plánování a hodnocení provozu, vedení provozu a internacionalizaci, rozvoj výběru služeb , definování politiky skupiny, monitorování realizace hodnot, komunikaci vně skupiny a komunikaci s organizací.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President,
Southeast Europe

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President,
Asia and Marketing, Sales & Customer Engagement

Mika Kujala
Senior Vice President,
Central & Western Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations & Supply Chain

Michaela Martin
Senior Vice President of Human Resource

Kati Pallasaho

Senior Vice President,
Strategy

Petri Vapola
Chief Financial Officer

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Russia, Baltic States, Belarus & Ukraine
Managing Director of Comforta

Tiina Tapionlinna
Senior Vice President,
Services and Product Concepts & IT

Auditoři

Ernst & Young Oy (Certifkovaný účtovní znalec Juha Hilmola jako vedoucí auditor).