Představte si budoucnost, kde textilie vznikají z recyklovaných a biologických materiálů a tak nahrazují staré způsoby výroby. Vyráběné blíže k uživatelům partnery odhodlanými snížit emise.

Představte si svět, kde životní cyklus našich textilií, od údržby po praní, funguje na čistou, obnovitelnou energii a doprava je poháněná elektřinou a technologiemi na bázi vodíku. To není jen vize vzdálené budoucnosti. Za méně než desetiletí to bude naše realita.

TKÁMEME BUDOUCNOST S NULOVÝMI EMISEMI

CESTA VPŘED

NAŠE ZÁVAZKY

VELKÉ A MALÉ ČINY

Rozhodnutí pro lepší zítřek

Snažíme se každoročně snižovat naše emise skleníkových plynů. Do roku 2030 chceme snížit naši produkci skleníkových plynů a dosáhnout nulové emise do roku 2050 v celém našem dodavatelském řetězci. Naše cíle byly spojeny iniciativou Science Based Targets tak, abychom zajistili, že jsou v souladu s nejnovějšími fakty o klimatu.

Cesta k nulovým emisím začala

Vypočítali jsme naše emise skleníkových plynů a zjistili, že textilie, energie, elektřina a dodávky zákazníkům pokrývají téměř 70% našich emisí. Definovali jsme také kroky, které nám pomáhají snižovat emise. Tyto mají vliv na to, z jakého materiálu, kde a jak jsou naše textilie vyráběny. Usměrňují všechna naše servisní centra ke zlepšení energetické účinnosti a využití odpadového tepla, stejně jako na přechod na obnovitelné zdroje energie a elektřiny. A také povzbuzují k hledání udržitelnějších alternativ při dodávkách zákazníkům.

Snižování uhlíkové stopy v Lindström

Vědecky podložené cíle

Skupina Lindström se zavazuje dosáhnout nulové emise skleníkových plynů v celém svém řetězci do roku 2050 oproti roku 2021.*

Krátkodobý cíl:

Skupina Lindström se zavazuje do roku 2030 snížit absolutní emise skleníkových plynů o 50% oproti roku 2021* Skupina Lindström se také zavazuje snížit absolutní emise skleníkových plynů o 50% v témže časovém horizontu.

Dlouhodobý cíl:

Skupina Lindström se zavazuje do roku 2050 snížit absolutní emise skleníkových plynů o 90% oproti roku 2021* Skupina Lindström se také zavazuje snížit absolutní emise skleníkových plynů o 90% v témže časovém horizontu.

* Hraniční cíle zahrnují emise související s využíváním půdy a odstraňováním bioenergetických surovin. 

Přečtěte si více o udržitelnosti našich služeb