Jaro přináší nejen změnu počasí, ale také specifické výzvy v oblasti ochrany životního prostředí. Se změnou ročního období přicházejí nové možnosti pro optimalizaci spotřeby energie. Zjistěte, jak i vaše firma může díky moderním technologiím šetřit finance i přírodu.

Energetická optimalizace provozu budov

S prodlužujícím se dnem je ideální čas využít co nejvíce přirozeného světla. To pomáhá snížit spotřebu elektrického osvětlení během denních hodin. Umytými a čistými okny pronikají sluneční paprsky do vnitřních prostor jednodušeji.

Počasí na jaře bývá proměnlivé, a proto je důležité efektivně izolovat budovy. Zkontrolujte stav izolace oken a dveří a zajistěte, aby nedocházelo k úniku tepla. Snížíte tak potřebu vytápění v chladnějších dnech.

S mírnějším počasím můžete snížit teplotu vytápění a využívat spíše přirozené teplo. Přizpůsobte termostaty tak, aby odpovídaly aktuálním venkovním podmínkám a minimalizovaly tak spotřebu energie.

S teplejším počasím je důležité efektivně větrat a udržovat příjemné vnitřní prostředí. Využijte čerstvý vzduch k minimalizaci použití klimatizace, která může být energeticky náročná.

Zelená energie z obnovitelných zdrojů

Jaro je ideálním obdobím pro využívání solární energie. Sluneční světlo je intenzivnější a trvá déle, což zvyšuje účinnost solárních panelů. Investice do solárních technologií je v dlouhodobém horizontu ekonomicky výhodná.

Využívání solární energie
Obrázek: Využití solárních panelů

Jaro může být také časem pro investice do energetické efektivity. Modernizace spotřebičů, instalace energeticky úsporných světel nebo zavedení inteligentních řídicích systémů výrazně sníží spotřebu energie v domácnosti i v průmyslu.

Outsourcing služeb a cirkulární ekonomika

Zamyslete se nad delegováním některých činností a zapojením do cirkulární ekonomiky. Se službami Lindström dosáhnete kromě snížení nákladů na zaměstnance také úspor vody, energie a odpadu díky průmyslovému praní a pronájmu pracovních oděvů, čistících rohoží, průmyslových utěrek a dalších textilií.

Průmyslové praní
Obrázek: Ekologické praní v Lindström

Zvýšená informovanost a vzdělávání zaměstnanců o udržitelnosti jsou také klíčem k úspěšné optimalizaci spotřeby energie. Šíření informací o výhodách a možnostech energetických úspor může motivovat jednotlivce i společnosti k efektivnějšímu využívání energie.

Případová studie – prádelna Lindström v Žebráku

Naše společnost Lindström je lídrem v udržitelnosti a stále hledá nové možnosti, jak zapojit sebe i své klienty do ochrany životního prostředí. Přečtěte si, jak to vypadá konkrétně.

Zdeněk Křivanec z firmy Lindström
Obrázek: Zástupce společnosti Lindström Zdeněk Křivanec

V únoru 2023 v prádelně společnosti Lindström v Žebráku úspěšně implementovali rekuperační výměníky AKIRETHERM® PROFI. Po roce jsme s panem Zdeňkem Křivancem, zástupcem společnosti, probrali jejich zkušenosti s touto technologií:

„My jsme už dlouho věděli o tom, že je u nás v prádelně poměrně dost zbytkového/odpadního tepla, ale nevěděli jsme, jak s ním naložit. Na základě energetického auditu jsme dostali doporučení na rekuperaci tepla technologií AKIRETHERM®. Po roce můžeme vyhodnotit úsporu ve spotřebovaném plynu, který používáme na ohřev vstupní vody ať už do praček, nebo do kotlů.

Úspory jsou měřeny kalorimetrem umístěným u výměníků v květnu 2023. K 31. 12. 2023 tam byl údaj 574 GJ, což odpovídá 160 tisícům kWh. Důležitá je ale i spotřeba plynu vynaložená na vyprání jednoho kilogramu prádla, která aktuálně u oděvů činí 1,36 kWh (v roce 2022 to bylo 1,7 kWh), u rohoží (jeden prací den v týdnu) je to 0,62 kWh (v roce 2022 to bylo 0,67). Samozřejmě na výsledek úspor má vliv počáteční investice, celková spotřeba plynu a důležitým aspektem je nepochybně i cena plynu, která se poslední 2 roky pohybovala v širokém rozpětí, což v konečném důsledku ovlivňuje návratnost celkové investice.

Největším vlivem je určitě snížení spotřeby plynu, což významným způsobem snižuje naši uhlíkovou stopu, takže tam vidím z tohoto pohledu významný přínos pro životní prostředí. Jednoduše, čím míň plynu spálíme, tím větší pozitivní vliv to má na ekologii.

Do budoucnosti máme další plány na úspory energií. Velké teplo nám produkují i sušičky, takže tam taky uvažujeme, jak by se dalo využít, protože aktuálně ho pouštíme do střechy. Třeba v zimě by se dalo vhánět do vzduchotechniky a využívat na vytápění objektu. Zároveň řešíme i fotovoltaiku na střechu, která je aktuálně ve fázi výběru. Vize je taková, že chceme vyrábět tolik elektřiny, kolik spotřebujeme s minimálními přetoky.“

Zajímá vás, jak naše prádelna šetří životní prostředí? Vyzkoušejte naši kalkulačku spotřeby vody, energie a pracího prášku.

Solární energie

Naše závazky v oblasti udržitelnosti

Udržitelnost je základním pilířem našeho podnikání. Zjistěte, co v Lindström děláme pro snižování spotřeby energie.

Technologická řešení a inovace, které mohou podniky využít pro optimalizaci spotřeby elektrické energie

Podniky mohou využívat širokou škálu technologických řešení a inovací k optimalizaci spotřeby energie a snížení nákladů.

  • Instalace inteligentních měřicích zařízení a systémů pro monitorování spotřeby energie umožňuje získat detailní přehled o tom, jak a kde se energie v provozu spotřebovává. Tato data mohou být využita k identifikaci oblastí s nadměrnou spotřebou a k optimalizaci energetických procesů.
  • Modernizace zařízení a pořízení technologií s vysokou energetickou efektivitou může dramaticky snížit spotřebu energie. To může zahrnovat investice do energeticky úsporných osvětlovacích systémů, vytápění a chlazení, větrání či výrobních strojů a zařízení.
  • Instalace solárních panelů a využívání dalších obnovitelných zdrojů energie může podnikům poskytnout nezávislost na tradičních energetických zdrojích a snížit jejich provozní náklady v dlouhodobém horizontu. Solární energie je zejména výhodná pro podniky s dostatečnou plochou střechy nebo volným prostorem pro instalaci panelů.
  • Systémy energetické automatizace a řízení umožňují podnikům aktivně spravovat a optimalizovat svou spotřebu energie. To zahrnuje programování a automatizaci vypínání a zapínání zařízení podle potřeby, dynamické řízení vytápění a chlazení v reálném čase a využití pokročilých algoritmů pro efektivní využití energie.
  • Společnosti mohou využít služby specializovaných energetických manažerů a konzultantů, kteří poskytují odborné poradenství a pomoc při optimalizaci spotřeby energie. Tito experti mohou provést energetický audit provozu, identifikovat úsporné potenciály a navrhnout konkrétní opatření pro zlepšení energetické efektivity.

Technologické inovace a řešení nabízejí podnikům širokou škálu možností pro zlepšení celkové energetické efektivity. Integrace těchto technologií do podnikových operací může vést k dlouhodobým úsporám energie a snížení environmentálního dopadu.

Podobné produkty