Většina procesů spojených s výrobou textilu a jeho distribucí produkuje plynné emise, které byly označeny jako druhý největší problém tohoto odvětví (hned po kontaminaci a spotřebě vody).

Kromě oxidu uhličitého, jednoho z hlavních skleníkových plynů, je textilní průmysl odpovědný také za oxidy dusíku a oxidy síry, které mimo jiné přispívají k tvorbě smogu a kyselých dešťů. Dále se procesy při výrobě oblečení podílí na unikání množství rozpouštědel do vzduchu a na emisích těkavých uhlovodíků, jež mají také negativní vliv na životní prostředí.

Problémem je také využívání neobnovitelných zdrojů energie, jako je např. uhlí a ropa, a také celková vysoká spotřeba elektřiny při výrobě.

Obrázek: Opravy 3x prodlouží životnost pracovních oděvů

Dalším velkým problémem je následné nakládání s již nepotřebným oblečením. Současná spotřeba oděvů vede k velkému množství textilního odpadu, z něhož je většina spalována, skládkována anebo vyvážena do rozvojových zemí.

Snaha o udržitelnost pracovních oděvů

Je jasné, že se náš přístup k textilu bude muset změnit, aby se radikálně snížila produkce oblečení a textilního odpadu. „Zelené podnikání“ vytváří koncept, který zahrnuje výrobu zboží a služeb s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Jeho cílem je snižovat environmentální zátěž a zároveň vytvářet délesloužící produkty nebo přínosné služby pro zákazníky, zaměstnance a investory.

Jedním z hlavních úkolů ekologického podnikání nejen v textilním průmyslu je snaha o minimalizaci výrobního odpadu a škodlivých emisí, tzn. přechod na obnovitelné zdroje energie, zlepšení energetické efektivity budov a zařízení, recyklace a kompostování odpadu, stejně jako vývoj a využívání ekologických materiálů a procesů.

Ekologické podnikání usiluje o snížení dopadu na přírodní zdroje – zodpovědné nakládání s vodou, zachování biodiverzity a minimalizaci vlivu na krajinu a ekosystémy.

Pronájem pracovního oblečení a ekologické podnikání
Obrázek: Kalkulačka udržitelnosti Lindström

My se o to intenzivně snažíme už od roku 1990. Za tu dobu se nám při poskytování pronájmu pracovních oděvů podařilo optimalizovat spotřebu vody, energie a pracího prášku s 50% úsporou. Zkrátili jsme průměrnou trasu k zákazníkovi na 260 m na 1 kg textilu. Používáme recyklovaná vlákna a vlákna na biologické bázi, aby naše oděvy byly kvalitnější a déle vydržely. Chceme být nejudržitelnější společností ve svém oboru. Zavázali jsme se, že budeme recyklovat 100 % svých produktů a principy udržitelnosti promítáme do všech oblastí naší činnosti.

Textilní odpad, který už nemůžeme sami využít, posíláme firmám, které z nich pro nás zhotovují další výrobky. Vyřazený textil se rozmělňuje na textilní vlákninu a z ní se pak vyrábí např. izolační, čalounické a absorpční materiály.

Jednotlivé textilní směsi se zhotovují na základě různě rozdrcených textilií podle účelu, k němuž se pak používají. Z vláken, která mohou pohltit větší objem tekutin, se zhotovují absorpční výrobky, u potahových látek je naopak nezbytné, aby byly voděodolné. Jde o to „vdechnout nový život” textiliím, které společnost Lindström vyřadila, v podobě nových výrobků pro zákazníky. Tak lze prvotní surovinu znovu využít i poté, co se završil životní cyklus původního výrobku.

Koloběh textilu v Lindström
Obrázek: Koloběh textilu v Lindström

Prodloužení životnosti textilu je důležité pro udržitelnost a snižování uhlíkové stopy

Díky opravám spotřebujeme 3x méně pracovních oděvů, než když se kupuje pokaždé nová sada oblečení pro nově příchozího zaměstnance. Při odchodu zaměstnance z firmy se u nás jeho použitý oděv opraví a vydá dalšímu, který má stejnou velikost.

Zatímco v novém pracovním oděvu může pracovník komunikovat se zákazníky a na veřejnosti reprezentovat firmu v brandových barvách s logem na pracovním tričku či vestě, použité a opravené kousky obléká další zaměstnanec do výroby, a nakonec oděvy s viditelnými známkami nošení a opravami nosí do špinavých prostor, kam zákazníci už nemají přístup.

Tímto postupem šetříme svým klientům nejen náklady na pořízení nového pracovního oblečení pro každého nového zaměstnance, ale díky pronájmu se stav jednotlivých kusů při každém praní kontroluje a v případě nutnosti opravuje, takže je lze užívat mnohem déle, než kdyby se o své oděvy starali zaměstnanci sami. Při pronájmu se při skončení pracovního poměru mohou pracovní oděvy vydat dalšímu zaměstnanci, který je může dál využívat. Potom je z nich možné ještě vyrobit v rámci recyklace textilu průmyslové utěrky, rohože, absorpční podložky, vratné tašky ap.

Lindström lídrem v udržitelnosti

Cirkulární ekonomika a udržitelnost jsou základními pilíři našeho podnikání. Naším cílem je být nejudržitelnější společností v našem oboru.

Naše cesta ke 100% recyklovatelnosti a zero waste

Náš obchodní model je založen na cirkulární ekonomice. Všechny kusy ochranných pracovních oděvů jsou navrženy tak, aby vydržely průměrně 3 roky používání. Proto je 90 % našich oděvů certifikovaných Öko-tex 100 navrženo z odolných materiálů, které se snadno udržují a opravují.

Ušetříme více než 4 milióny kusů oděvů ročně tím, že opravíme více než 36 % pracovních oděvů v oběhu. Náš cíl je 100% recyklace pracovních oděvů na vlákna, která mohou být využita v další výrobě (tzv. upcyklace).

Tipy, jak začít přistupovat k udržitelnosti

Velmi jednoduchým krokem k udržitelnosti je pronájem s průmyslovým praním pracovních oděvů a dalších textilií (rohože, průmyslové utěrky). Nechte si u nás navrhnout ekologické firemní oblečení z kvalitních materiálů, které bude splňovat potřebné normy a zároveň váš podnik reprezentovat.

Přenechte starost o jeho praní a čištění nám. Ušetříte za skladovací prostory, nákup a provoz pračky i náklady na pracovníka, který by se musel starat o evidenci a sledovat kvalitu vypraného prádla.

Pronájmem pracovních oděvů přispějete zároveň k udržitelnosti díky nižší spotřebě vody, energií a pracích prášků. Díky opravám se zároveň prodlouží trvanlivost pracovního oblečení, a tudíž se sníží spotřeba textilu a produkce textilních odpadů.

Vzdělávejte své zaměstnance v tématech ochrany životního prostředí prakticky. Využíváním služeb pronájmu pracovních oděvů Lindström na vlastní kůži poznají, jak to celé funguje, a budou mít lepší pocit ze své práce.

Podobné produkty