Cílem cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství je zvyšování kvality životního prostředí a lidského života prostřednictvím zvyšování efektivity produkce. Co to reálně znamená? Využívání materiálových úspor, opětovného použití, oprav a mnoho dalšího. Na jakých principech cirkulární ekonomika funguje? A proč by měla zajímat každou firmu?

Základní principy cirkulární ekonomiky

Koncept cirkulární ekonomiky vznikl jako reakce na současnou lineární povahu materiálových toků. Primární suroviny, jako jsou ropa, kovy či stromy, jsou vytěženy, přeměněny na produkty, a jakmile skončí jejich životní cyklus, končí na skládkách či ve spalovnách. Situaci také zhoršuje fakt, že životní cyklus až 95 % produktů končí již po 6 měsících od jejich zakoupení.

Cirkulární ekonomika právě s tímto trendem bojuje, je často definována jako bezodpadový koncept. Po vzoru přírodních ekosystémů navrhuje uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a vytváření udržitelných produktů a služeb.

Mezi reálné cíle udržitelného rozvoje tak lze zařadit hledání úspor v množství potřebných materiálu bez vlivu na kvalitu výrobku, efektivní využití materiálu ve výrobě, bez velkých odpadů a zbytků, opětovné použití materiálů pro výrobu něčeho jiného nebo snaha o opravu poškozených výrobků.

cirkularni_ekonomika

Princip oběhového hospodářství a materiálových toků. Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky (Incien.org)

Někteří odborníci pokládají koncept cirkulární ekonomiky za jedinou cestu k naplnění cílů udržitelného rozvoje, kterým v zásadě jde o uspokojení základních potřeb současných i budoucích generací se zachováním přirozené funkce ekosystému. Cirkulárně ekonomický přístup je v současné době součástí politiky Evropské unie, která trvalou udržitelnost podporuje. 

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro firmy

Zájem firem o cirkulární ekonomiku se stále více rozvíjí a má již globální rozměr. Firmy v Evropě i celém světě se postupně snaží aplikovat inovativní technologie, které pomohou výrobky a materiály po ukončení životnosti využívat znovu, případně je dále spotřebovat energeticky.

Jak uvádí Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a nejvýraznější postava této problematiky v ČR, v rozhovoru pro Jihomoravské inovační centrum: „Cirkulární ekonomika má pro firmy velký obchodní potenciál.“ Dle Jonášové mohou firmy výrazně snížit své náklady na nákup materiálu a vytvořit si silnější odolnost vůči změnám na světovém trhu, pokud budou tříděný odpad vnímat jako zdroj a opakovaně jej používat.

Upozorňuje také na větší zájem veřejnosti o to, zda se jednotlivé firmy chovají ohleduplně k přírodě. Firmy s cirkulárně ekonomickým přístupem si tak mohou budovat novou komunitu loajálních zákazníků.

Některé firemní projekty z oblasti cirkulární ekonomiky je možné financovat z dotací evropskými fondy. Podmínkou této dotace je tzv. udržitelnost projektu, tedy udržet výstupy a výsledky projektu zpravidla po dobu 5 let ode dne ukončení realizace.

7 kroků k trvale udržitelnému podnikání 

V oblasti byznysu je trvale udržitelný rozvoj trendem, který se postupně stává nezbytností. Přírodní zdroje jednoduše nemůžeme donekonečna vyčerpávat. Je pouze otázkou času, kdy se legislativa zpřísní do takové míry, že bude pro neekologické provozy likvidační

K tomu se přidává fakt nebývalé ekonomické krize, která vznikla jako důsledek pandemie Covid-19. Tato krize ochromila, zpomalila či dokonce zcela zlikvidovala mnoho odvětví, která nyní hledají nové uplatnění ve světě, v němž spotřebitel již není pouze lačným konzumentem, ale uvědomělým uživatelem. 

Budoucnost patří bezpochyby trvale udržitelnému podnikání, a se změnou byznys modelu by proto firmy neměly čekat. Je hned několik kroků, do kterých se vám rozhodně vyplatí investovat co nejdříve:

 • Využívejte obnovitelné zdroje. Pokud je to jen trochu možné, eliminujte ve svém provozu fosilní paliva a energii z nich vyrobenou. Zamyslete se nad investicí do vlastních fotovoltaických panelů či jiných soběstačných zdrojů energie. Energiemi šetřete a používejte úsporné technologie. 
 • Buďte lokální. V porevolučních letech zdejší ekonomika objevila kouzlo levné pracovní síly v Asii. Jenomže tato levná pracovní síla je mnohem dražší, než by se mohlo zdát. Neetické zacházení se zaměstnanci, žádné ekologické standardy, nízká kvalita výrobků a uhlíková stopa během transportu – to a mnohem více by vás mělo přesvědčit využívat lokální zdroje.  
 • Vsaďte na nejvyšší možnou kvalitu. Vysoká kvalita znamená nižší kvantitu výroby, ale bez ztráty zisku. Vězte, že lidé si rádi připlatí za výrobek, který jim bude sloužit déle a lépe. Levné a nekvalitní výrobky vám navíc kazí prestiž. 
 • Prodlužte životní cyklus výrobků. Zamyslete se nad tím, jak můžete svým výrobkům pomoct k delší životnosti. Dbejte na jejich opravitelnost a možnost zakoupení náhradních dílů. 
 • Sdílejte. Trendem dnešní doby je minimalismus. Lidé již netouží vše vlastnit, ale naopak oceňují možnost mít potřebné věci kdykoliv k dispozici. Vyrábíte například pracovní nářadí? Jejich pronájmem uspokojíte mnohem více zákazníků, snížíte objem výroby, a ještě na tom vyděláte. 
 • Recyklujte a upcyklujte. Vytvořte z propracovaného odpadového hospodářství novou strategii vaší firmy. Hledejte nové využití pro své výrobky, které již ztratily svůj původní účel. A samozřejmě – vyrábějte pouze recyklovatelné výrobky. Nezapomínejte, že tříděný odpad je zdroj. Eliminujte ve výrobě všechny produkty, které nelze řádně třídit, a raději zcela zapomeňte na jednorázové plasty. Víte, že odpadní látkou je například i teplo, které vzniká během výroby? Využijte jej! 
 • Inovujte. To vše samozřejmě není zadarmo. Přechod na cirkulární ekonomiku vás bude stát mnoho času, úsilí i investic. Ale každá inovace směrem k vyššímu ekologickému standardu se vám mnohonásobně vrátí. Vzdělávejte sebe i své zaměstnance a hledejte nové příležitosti v oblasti digitalizace. 

Trvale udržitelný rozvoj přináší firmám řadu benefitů

Cirkulární ekonomika není pouhý módní trend, ale dlouhodobá strategie, která se firmám skutečně vyplatí. Kromě benefitů pro planetu a budoucí generace tak přináší podnikům i spoustu finančních výhod:

 • Snižování ceny vstupů: Udržitelná řešení, jako jsou vlastní zdroje zelené energie nebo pronájem pracovních oděvů, výrazně snižují ceny výrobních vstupů. Například pronájmem pracovních oděvů Lindström firmy ušetří v průměru 33-55 % nákladů za energie, vodu a prací prášek.
 • Recyklace odpadu, upcyklace a opravy: Opětovné využívání opotřebených výrobků nejenže snižuje množství vyprodukovaného odpadu, ale také minimalizuje potřebu nákupu nových produktů.
 • Personální náklady: Chytrá řešení, využívání moderních technologií a outsourcing udržitelných služeb významně snižují personální náklady firmy.
 • Efektivní marketing: Spotřebitelé čím dál tím častěji vyhledávají udržitelné výrobky a služby. V současné době je tak udržitelnost jednou z nákladově nejefektivnějších marketingových strategií.
 • Spokojenost zaměstnanců: Nejen spotřebitelé, ale i zaměstnanci od firem očekávají odpovědný a aktivní přístup k ochraně životního prostředí. V době, kdy většina zaměstnavatelů bojuje s nedostatkem pracovních sil, je důležité umět nové zaměstnance přilákat a udržet si je. Udržitelné podnikání osloví zejména mladé a perspektivní lidi, kteří jsou pro firmy mnohdy největším přínosem.

Příklady podnikání založených na cirkulární ekonomice

Zisky na základě cirkulární ekonomiky však nejsou pouhou teorií, jsou reálně prokázány u řady firem. Francouzský výrobce automobilů Renault zaznamenal až o 85 % nižší spotřebu energie a vody při opravě a následném využití starých automobilových dílů místo vyrábění nových. Tím dokázal snížit cenu produktů až o 30–50 %, což samozřejmě zvýšilo poptávku.

Zajímavým příkladem je také Hotel na Farmě v Choťovicích, jehož majitel – farmář a starosta sousední obce – zavedl třídění a sběr bioodpadů, přičemž přímo na místě dochází ke kompostování. Jedná se tak o příklad cirkulární ekonomiky založené na spolupráci obce, zemědělců a firmy. Farma je také zcela energeticky soběstačná, nově využívá CNG a buduje rozvody tepla v okolí.

Udržitelnost v Lindström

Také společnost Lindström je založena na cirkulárně ekonomickém přístupu, a to skrze opětovné využívání a opravování opotřebovaných pracovních oděvů a upřednostňování pronájmu oděvů před prodejem.

Zpráva o udržitelnosti 2021

Také společnost Lindström je založena na cirkulárně ekonomickém přístupu. Přečtěte si zprávu o udržitelnosti z roku 2021 v angličtině.

Princip pronájmu pracovních oděvů Lindström je jednoduchý: Naše firma pro své klienty navrhuje kolekce pracovních oděvů, které přesně odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám v daném oboru. Oděvy poté pravidelně hygienicky čistíme, pereme a opravujeme tak, aby nekončily předčasně na skládkách. Pokud již oděv nelze opravit, textil recyklujeme a vyrobíme z něj nové produkty (např. utěrky). Pokud je naopak oděv v pořádku, ale zaměstnanec, který jej nosil, odchází ze své pozice, Lindström veškeré své udržitelné oblečení vrátí zpět do oběhu a poskytne jej jinému klientovi.

Výsledkem je tedy prakticky nulový textilní odpad a významné úspory energie díky hromadnému průmyslovému praní.

Ve Finsku se v oblíbenosti drží koncept vratné nákupní tašky. Nákupní taška je vyrobena ze zbytkového materiálu, který vzniká při výrobě pevných pracovních kalhot. Tašku lze opakovaně využívat a její minimální životnost je 4 roky.  

Pokud již zákazník není spokojen s vzhledem tašky nebo se mu poškodí, může ji přinést zpět do obchodu a vyměnit ji za novou. Lindström zajišťuje jak dodání tašek (včetně potisku na přání zákazníka), tak praní a opravy nákupních tašek.

Nová Evropská zelená dohoda zahrnuje cirkulární ekonomiku

Zájem o cirkulární ekonomiku se také zvyšuje v návaznosti na připravovanou novou legislativu v této oblasti. V současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí koncepci Cirkulární Česko 2040, která ovlivní mnoho aspektů podnikání.

Evropská komise také v nedávné době představila očekávanou Evropskou zelenou dohodu, která má na seznamu svých plánů také cirkulární ekonomiku. Nový akční plán pro tuto oblast by měl být hotov v březnu 2020 jako součást širší průmyslové strategie Evropské unie.

Plán by měl zahrnovat předpisy pro udržitelný výrobní proces, přičemž cílit se bude na možnosti recyklace a opětovné využívání materiálů a výrobků, a silně znečišťující průmysl, jako jsou např. ocelářský či textilní, které budou pod větším drobnohledem.