Bezpečnost práce a ochrana zdraví je jednou z trvale sledovaných oblastí v rámci Evropské unie, která každoročně organizuje v členských zemích prostřednictvím své agentury v Bilbau tzv. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví.

Akci pořádá agentura EU-OSHA a její partneři, koná se každoročně na konci října (přesně 43. kalendářní týden). V jeho průběhu probíhají stovky osvětových akcí v celé EU i v dalších státech. Týden bezpečnosti se těší velké pozornosti médií, což z něj činí ideální příležitost k zapojení do kampaně i pro vaši firmu. Každý rok přichází EU s jiným tématem (mladí lidé, správná praxe, muskuloskeletální poruchy, nebezpečné látky atd.).

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se letos koná ve dnech 23. až 27. října a bude zvyšovat povědomí o nadcházející kampani Zdravé pracoviště 2023–2025. Jeho cílem je upozornit na význam aktivního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Během Týdne se účastníci naučí, jak lépe pečovat o zdraví, bezpečnost a pohodu nejen v práci, ale i při sportu a jiných aktivitách.

EU-OSHA spolupracuje s rozsáhlou sítí národních kontaktních míst, oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů a ambasadorů BOZP ze sítě Enterprise Europe Network. Spolupracují na zvyšování povědomí během Evropského týdne a organizují mnoho akcí, včetně konferencí, soutěží, školení, výstav a akcí pro vytváření sítí a osvědčených postupů.

Možností, jak se do kampaně zapojit, je mnoho. Je to příležitost pro firmy a podnikatele, jak se zviditelnit.

Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik. Jedná se zejména o:

 • management rizik při práci, tj. vyhledání a vyhodnocení rizik při práci včetně stanovení opatření a kategorizace prací,
 • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,
 • hygienu práce,
 • zakázané práce a zakázaná pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
 • bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
 • pracovnělékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení atd.),
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích i dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
 • ergonomii práce,
 • bezpečnostní značení a signály,
 • školení zaměstnanců a dalších osob,
 • pracovní úrazovost a nemoci z povolání.

Do problematiky zajištění BOZP se též promítá požární ochrana, krizový management a okrajově i firemní ekologie (ochrana životního prostředí u zaměstnavatele).

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce
Obrázek: Ochrana životního prostředí s bezpečností práce souvisí

Jak k bezpečnosti na pracovišti přispívají ochranné pracovní oděvy a ergonomické rohože Lindström

V každém odvětví číhají na zaměstnance jiná nebezpečí v podobě rizika úrazu na pracovišti vlivem popálení, poleptání, pořezání, infekce, prochlazení, pádu aj. Ne všechna jsou zřejmá hned na první pohled.

Naše na míru navržené pracovní oděvy chrání konkrétní zaměstnance před různými nebezpečími ve stavebnictví, v potravinářství, v automobilovém průmyslu, při správě budov apod.

Jsou vyrobeny třeba pro práci venku na stavbách s reflexními prvky, na svařování potřebuje zaměstnanec nehořlavý oděv, pro práci v dešti nepromokavý, v gastro provozech musí být pracovní oděvy pravidelně vyměňovány a být k dispozici vždy hygienicky čisté. Všechny zákonné požadavky pro vaše odvětví při pronájmu pracovních oděvů pohlídáme v Lindström za vás. Oděvy Lindström splňují normy ISO 9001, ISO 14001, HACCP a další.

Pracovní oděvy pro rizikové profese

Pracovní oděvy navrhneme na míru všem pracovníkům, aby odpovídaly rizikům konkrétní profese a pracovní činnosti.

Práce vestoje je v různých odvětvích běžná, týká se i například všech pracovníků v obchodech, kadeřníků, kuchařů atd. Vlivem statického namáhání svalů a nedostatečného pohybu dochází k řadě zdravotních potíží, které tvrdá podlaha ještě zhoršuje. Řešením je ergonomická rohož, která je měkká a svým speciálním povrchem nutí zaměstnance k neustálým nepatrným pohybům.

Právě konstantní pohyb, který zaměstnanec ani nevnímá, pomáhá udržet dobrý krevní oběh a správný zdravý postoj. Finský institut Zdraví na pracovišti doporučuje používat ergonomické rohože ke snížení námahy nohou při dlouhé práci vestoje.

Jak se do Týdne bezpečnosti můžete zapojit i vy?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci není zrovna nejoblíbenější téma běžných konverzací. Ovšem jen do té doby, dokud se něco nestane a neobjeví se událost v médiích. A o takovou pozornost žádný podnikatel nestojí, proto je vhodné nežádoucí medializaci předcházet. Evropský týden BOZP je jednou z cest, jak přiblížit neformálním způsobem tuto problematiku i těm, kteří doposud význam bezpečné práce, prevence a ochrany zdraví příliš nevnímali.

Možná už teď přemýšlíte, co by se dalo u vás ve firmě v rámci Týdne bezpečnosti podniknout, aby se upozornilo na důležitost prevence, na to, kterých oblastí se to ve vaší firmě konkrétně týká. Přinášíme vám tipy, co v tomto Týdnu pro zaměstnance připravit.

Dotazník k pracovním oděvům

Vymyslete si pár otázek a vyzvěte zaměstnance k vyplnění dotazníku o pracovním oblečení. Zeptejte se jich, jak jsou spokojeni s designem a údržbou svých současných pracovních oděvů, jaká by navrhovali zlepšení, co by jim usnadnilo práci.

Prezentace nových modelů pracovních oděvů

Vyžádejte si propagační materiály, nebo si domluvte rovnou návštěvu našeho odborníka z firmy Lindström, aby vám předvedl střihy a materiály vhodné pro vaše podnikání a vysvětlil výhody pronájmu pracovního oblečení.

Zkušební týdenní pronájem vstupních rohoží zdarma

V Lindström nabízíme po celý rok test vstupních rohoží zdarma. Kromě toho, že zabraňují roznášení špíny zvenku do vnitřních prostor, taky snižují riziko uklouznutí na vlhké podlaze.

Kromě toho, co doporučuje EU-OSHA, doporučujeme při výkonu práce vestoje pořídit zaměstnancům také protiúnavové rohože.

Zajímavé workshopy a semináře

Uspořádejte pro své zaměstnance zajímavou interaktivní akci, do které se budou moci zapojit. Nudné přednášky většinou nemají velký efekt a je to jen ztráta času. Zkuste téma pojmout šířeji a zaměřte se i na udržitelnost, s níž máme my v Lindström spolu s našimi klienty bohaté zkušenosti.

Už víte, jak letošní Evropský týden bezpečnosti využijete? S našimi nápady to můžete ještě stihnout.

Podobné produkty