Mezinárodní den sester se slaví každý rok 12. května na památku Florence Nightingale, která je známá jako „zakladatelka moderního sesterského umění“ a narodila se 12. května 1820. Během Krymské války se proslavila svou neúnavnou péčí o raněné vojáky a její práce nejen zlepšila podmínky péče o pacienty, ale také přivedla pozornost k důležitosti hygieny a organizace práce v nemocnicích.

Vznik Mezinárodního dne sester

Mezinárodní den sester se poprvé slavil v roce 1965, kdy se konal Kongres Mezinárodní rady sester (International Council of Nurses) v New Yorku. Tento den byl vybrán jako způsob uznání práce sester po celém světě.

Významné 200. výročí narození vizionářky Florence Nightingale a 120. výročí založení Mezinárodní rady sester (The International Council of Nurses, ICN) připadlo na období celosvětové pandemie související s infekčním onemocněním COVID-19. Tyto mimořádné události více než kdy jindy přiblížily každodenní práci sester, ukázaly na jedinečnou roli ošetřovatelství a důležitost i potřebnost zdravotních sester, které provází člověka prakticky celým životem od narození až do poslední chvíle.

Význam zdravotních sester

Zdravotní sestry jsou nepostradatelnou součástí zdravotnického systému. Jejich péče, odbornost a oddanost mají rozhodující vliv na zdraví a pohodu pacientů. Sestry nejen poskytují péči, ale také vzdělávají, chrání před infekcemi, koordinují léčbu a stojí v první linii během krizových situací. Jejich práce je klíčová pro fungování moderního zdravotnictví a zaslouží si nejvyšší uznání a podporu.

Pracovní oblečení pro zdravotní sestry
Zdravotní sestry a bratři jsou pilířem každého zdravotnického zařízení

Hygiena na prvním místě

Tento den není jen o oslavě, ale také o zdůraznění potřeby zajistit zdravotním sestrám podmínky, které jim umožní efektivní práci. V oblasti zdravotnictví hraje klíčovou roli při prevenci infekcí a ochraně pacientů přísná hygiena. Zdravotní sestry zde mají hlavní slovo, jejich znalosti a praktické dovednosti v oblasti hygieny mají zásadní vliv na bezpečnost a zdraví pacientů.

Infekce spojené s péčí jsou nejen zatížením pro pacienty, ale také mohou vést k prodloužení hospitalizace a zvýšení nákladů na zdravotní péči. Z těchto důvodů je důležité mít přísné protokoly a praktiky ohledně hygieny v nemocnicích, na klinikách a všude tam, kde se poskytuje zdravotní péče.

Lindström je důležitým partnerem zdravotních sester v boji proti bakteriím a virům

V Lindström se specializujeme na poskytování textilních služeb a pracovního oblečení pro různá odvětví, včetně zdravotnictví.

Nabízíme pracovní oděvy vyrobené z kvalitních materiálů, které jsou odolné a zároveň pohodlné. Tyto zdravotnické oděvy jsou navrženy s ohledem na potřeby zdravotních sester, což znamená, že jsou praktické a funkční pro každodenní používání. Různé barvy zdravotnických tunik, kalhot a jiných částí pracovního oblečení mohou signalizovat příslušnost zdravotníků k různým nemocničním oddělením či profesím.

Design je také důležitý, uniformy pro zdravotní sestry od Lindström vypadají profesionálně a působí dojmem důvěryhodnosti a spolehlivosti.

Práce zdravotních sester je často fyzicky náročná a různorodá. Sestřičky jsou při péči o pacienty neustále v pohybu, pomáhají nemocným s chůzí a běžnými denními činnostmi, polohují je na lůžku, zvedají a nosí těžké předměty, odebírají krev, asistují při lékařském ošetření. Takto namáhavá práce vyžaduje maximální komfort při pohybu a stále hygienicky čisté pracovní oblečení.

Pracovní oblečení pro zdravotní sestry z naší kolekce splňuje nejvyšší nároky na hygienu, bezpečnost i pohodlí. Kvalitní strečové látky umožňují maximální rozsah pohybu, aniž by se oděvy roztrhaly nebo tlačily. Zdravotnické oděvy Lindström jsou navrženy také s ohledem na hygienu. Materiály jsou odolné vůči skvrnám a bakteriím, protože zdravotnický personál se denně setkává s různými patogeny a infekčními látkami.

Při vytváření nabídky pracovních oděvů pro zdravotníky se Lindström drží Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Normy jsou velmi přísné a jejich dodržování vyžaduje perfektní znalost, dobrou organizaci a dostatek finančních prostředků. Proto mnoho zdravotnických zařízení využívá služeb specializovaných dodavatelů, jako jsme my, kteří se starají o praní a údržbu zdravotnického oblečení.

Oděvy pro zdravotní sestry na míru

Zdravotnické oděvy necháme pro vás vyrobit na míru a budeme je pravidelně profesionálně čistit podle nejpřísnějších hygienických norem.

Podobné produkty