Čisté nemusí být hygienické

Čistota a hygiena se často mylně považují za jedno a totéž. Čistit znamená odstraňovat viditelné nečistoty, zatímco při hygienickém čištění se zbavujeme také neviditelné špíny, bakterií a dalších patogenů.

Jsou-li pracovní oděvy čisté, nemusí to nutně znamenat, že jsou také v souladu se zásadami hygieny. Při dostatečně vysoké prací teplotě vody a vhodnými pracími prostředky lze oděvy dezinfikovat, avšak nesmíme opomenout nebezpečí, které na ně číhá po cestě z pračky do výrobních zařízení.

Oblečení prané doma a nošené už cestou do práce rozhodně nesplňuje hygienické požadavky, jimiž se musíme řídit ve zdravotnictví, potravinářství nebo farmaceutickém průmyslu.

I přístup zaměstnanců je důležitý

Klíčem k dodržování řádné hygieny může být přístup zaměstnanců.

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat hygienu rukou, převlékat si pracovní oděv dle sjednaného rozvrhu a ukládat špinavé oblečení jinam než k čistému. Společnost Lindström přišla s nápadem využívat skříňky na pracovní uniformy, díky nimž lze zásady hygieny při oblékání snáze dodržovat: Čisté pracovní oděvy jsou ukládány do skříněk zaměstnanců a použité se hází do zvláštního kontejneru.

Do skříňky na pracovní oděvy patří výhradně pracovní oblečení. Nemá v nich co dělat venkovní obuv ani kabelky, na nichž ulpěly nečistoty a patogeny odjinud. Na pracovišti jsou lidé pohromadě, tráví tu společně čas a užívají společné prostory. Pokud se všichni neřídí hygienickými zásadami, mohou se zde snadno šířit různé patogeny. Součástí přístupu k hygieně jsou školení a osvěta na pracovišti. Jsou-li zaměstnanci důkladněji informováni, odnášejí si hygienické návyky také domů.

Zásady hygieny na pracovišti

  • Umývat si ruce mýdlem po použití toalety, smrkání nebo kýchnutí.
  • Osušit si ruce ručníkem nebo papírovou utěrkou.
  • Převlékat si pracovní oděv tak, jak je určeno.
  • Nedotýkat se pracovního oděvu špinavýma rukama.
  • Pozor na znečištění pracovních uniforem v době přestávek.
  • Využívat služby společnosti Lindström spojené se zajišťováním pracovních oděvů.
  • Dodržovat systém řízení kvality EN ISO 9001.
  • Dodržovat systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí EN ISO 14001.
  • Dodržovat systém řízení z hlediska mikrobiologické čistoty EN 14065.
  • Pravidelně využívat zkušební a monitorovací postupy RABC.

V některých odvětvích, např. v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, slouží pracovní oděvy k ochraně výrobků před riziky, která jim hrozí od zaměstnanců. V těchto oblastech je řádná hygienická praxe bezpodmínečně nezbytná.

Podobné produkty