V tomto zvláštním období stále větší části lidí dochází, že musíme změnit své myšlení, svůj přístup k přírodě a planetě, abychom měli před sebou nějakou budoucnost. Státy, firmy i jednotlivci se snaží měnit nejenom své postoje, ale zároveň i chování – snižovat nadměrnou spotřebu, zaměřit se na aktivity, které lidem prospívají, chránit životní prostředí.

Jedním z klíčových indikátorů udržitelného rozvoje je uhlíková stopa. Výhodou tohoto ukazatele je univerzálnost, neboť ji lze stanovit na různých úrovních – od mezinárodní, přes národní a místní, až po úroveň jednotlivců či výrobků a služeb.

Každá činnost zanechává svou uhlíkovou stopu.
Každá činnost zanechává svou uhlíkovou stopu.

Snižování uhlíkové stopy

Důležitou věcí, kterou můžeme měřit a vědomě dělat, je snižování uhlíkové stopy. Uhlíková stopa je ukazatel, který udává množství emisí CO2 vyprodukovaných během jednotlivých lidských aktivit, tzn. souhrnnou spotřebu energií (zejména fosilních paliv), materiálů a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě, a je vyjádřená v ekvivalentech CO₂ (CO₂e). V případě firmy stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s činností podniku.

Roční uhlíková stopa jednotlivce

Co si pod pojmem roční uhlíková stopa konkrétně představit? Představte si, že se dá vypočítat dopad na životní prostředí (množství vyprodukovaného CO2) třeba vaší cesty do práce a porovnat mezi sebou různé alternativy (cestu pěšky, jízdu MHD nebo autem). Stejným způsobem můžete porovnávat různé oblasti vašeho života, například co si dáte k snídani a je šetrnější – domácí vajíčko nebo průmyslově vyrobená ovesná kaše. Zkrátka všechno, co děláme, za sebou zanechává uhlíkovou stopu.

Zajímavé jsou výpočty uhlíkové stopy bydlení, dopravy, jídla, produkovaných odpadů a textilu na obyvatele Prahy. Můžeme si podle nich udělat orientačně představu. Nejvyšší uhlíková stopa vyšla u jídla, asi 2 t CO2 e/občan/rok. Na druhém místě byla uhlíková stopa bydlení, cca 1,5 t CO2 e/ob/rok. Na třetím místě se umístila doprava s uhlíkovou stopou cca 1 t CO2 e/ob/rok. U odpadů vyšla uhlíková stopa cca 750 kg CO2 e/ob/rok. Samotné nakládání s odpady a jejich recyklace jsou odpovědné za cca 15 % této hodnoty.

Největší dopady na životní prostředí má spotřeba a nakládání s plasty. Vysokou uhlíkovou stopu má ale i oblečení a další textilní výrobky. V případě, že v ČR skutečně na jednoho obyvatele spotřebujeme 20 kg oblečení, textilu a koberců za rok, pak uhlíková stopa této spotřeby je 500 kg CO2 e/ob/rok. Přitom jeden průměrný strom za 100 let absorbuje pouze 1 tunu CO2.

Roční uhlíková stopa firem

Uhlíková stopa podniku odpovídá přímým a nepřímým emisím spojeným s fungováním firmy. U jejích činností je důležitá uhlíková stopa produktu, která zahrnuje emise skleníkových plynů vzniklé během životního cyklu výrobku – od výroby po likvidaci. K hodnocení jsou nutná data z posouzení životního cyklu výrobků. Výsledky je možné použít k porovnávání jednotlivých produktů z hlediska udržitelného rozvoje.

Znečištěné životní prostředí
Znečištěné životní prostředí

Naše firma Lindström a udržitelnost

Naše firma nabízí služby pronájmu textilu, mezi které patří výběr textilu, navrhování a zadání výroby pracovních oděvů, správa zásob, logistika a dodávka, ekologická péče o firemní textilie a jejich údržba. K pronajímaným textiliím patří firemní pracovní oděvy, textilie pro hotely, restaurace a ošetřovatelské domy, podlahové rohože a průmyslové utěrky.

Pracovní oděvy pro různé obory

Prosím vyberte si kolekci pracovního oblečení, která Vás zajímá a my zašleme katalog na Váš e-mail.

V současném období koronavirové pandemie oceňují firmy a podnikatelé ještě více výhody našich služeb (pronajímání a hygienické čištění pracovních oděvů a dalších firemních textilií, třeba pratelných hygienických roušek).

Hygienická a včasná dodávka je ještě důležitější než dřív. Zejména pro v dnešní době exponovaná odvětví, jako je zdravotnictví, péče o seniory, zpracování potravin – zkrátka všechna, která zajišťují péči o nemocné a nezbytný chod společnosti. Opakovaně použitelné materiály jsou navíc šetrnější k životnímu prostředí a minimalizují uhlíkovou stopu textilní produkce.

Hygienické a ekologické praní prádla v naší firmě.
Hygienické a ekologické praní prádla v naší firmě.

Členství v mezinárodní organizaci ETSA

Jsme součástí přední evropské asociace pro půjčovny textilu a národní asociace textilních služeb v Evropě ETSA, která je platformou pro vytváření sítí a sdílení osvědčených postupů na vyšší úrovni. ETSA zastupuje společnosti evropského odvětví textilních služeb, pro které jsou udržitelnost a společenská odpovědnost základními stavebními kameny jejich obchodní strategie a ziskovosti společnosti.

Činnosti firem poskytujících textilní služby jsou certifikovány v souladu s mezinárodními systémy řízení, jako jsou ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management). Členové ETSA musí také dodržovat přísné právní předpisy EU a normy CEN. 

Udržitelnost jako jediná správná cesta

Udržitelná společnost musí být vybudována tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu se schopností přírody udržet život. Udržitelnost není možná, jestliže lidská společnost dobývá a rozptyluje látky rychleji, než se vracejí zpět do zemské kůry (ropa, uhlí, kovy), produkuje látky rychleji, než mohou být rozloženy přírodními procesy, progresivně ničí ekosystémy… 

Udržitelný rozvoj je způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Udržitelný rozvoj ve skutečnosti neznamená nic víc než ekologicky citlivější růst. Je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.

Mottem udržitelného rozvoje je citát Antoina de Saint-Exupéry: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.”

Podobné produkty