Odpolední spánek a praní povlečení bývalo a možná ještě je jablkem sváru v některých mateřských školkách. Každý má jiné potřeby, jiné hygienické standardy, jiné názory a je stále těžší vyhovět všem. Vedení školky to nemá v dnešní době vůbec jednoduché, musí se hodně snažit, aby si proti sobě nepoštvalo rodiče a zároveň dodrželo zákonné vyhlášky.

Hygienické požadavky na mateřské školky

Veškeré hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních škol a odborných škol. Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (netýká se hlídání v soukromém bytě).

Podle § 4 této vyhlášky prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti předškolního věku a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí umožňovat volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě a lehátko nebo lůžko musí odpovídat normovým hodnotám. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě.

V jiném odkazu se u stejného paragrafu se rovněž píše: Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny. Praní a výměně lůžkovin se věnuje § 23: (1) Výměna lůžkovin v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned. Výměna lůžkovin a prádla v ubytovací části zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí jednou za 2 týdny, ručníků jedenkrát za týden; v případě potřeby ihned.

(2) Použité lůžkoviny se nesmí třídit v ubytovacích a pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní, omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru.

(3) Čisté lůžkoviny se skladují v uzavřených skladech v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

Obrázek: Jednoduché řešení – pronájem spacáků pro děti s liškami.

Spací pytle Lindström se servisní službou jejich praní a čištění zajistí klidné spaní celé školce

Jsme velmi rádi, že se můžeme podělit o uvedení naší nejnovější nabídky, která vám umožní dodržet výše uvedené podmínky. Spací fusak s liškami je primárně určen pro děti do školky. Tento produkt byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Spacák kombinuje prostěradlo, lehkou přikrývku a povlak na polštář, což minimalizuje množství prádla, které musí spravovat pracovníci školky. Velkou úlevu jim fusak přináší tím, že zkracuje únavné úkony při výměně, praní a skládání špinavého povlečení. Díky spacím pytlům je proces přípravy postelí snadný, rychlý a ergonomický. O to víc mají učitelky sil a energie na příjemnou práci s dětmi.

Děti navíc spaní ve spacáku milují. Je to takové malé dobrodružství ve vyhřátém pelíšku. Spacák dětem nesklouzává z těla, díky čemuž jim netáhne na kolena a chodidla.

Spacáky pro děti vám pronajmeme i vypereme

Spací pytle vám v Lindström pronajmeme. To znamená, že se učitelky nemusí samy starat o praní, sušení či přemlouvání rodičů, aby se na praní podíleli. Spací vaky jsou jasná volba – jsou vyrobeny z odolného materiálu a odborně prané způsobem, který šetří vodu a energii. Každé dítě má svůj pravidelně praný a čištěný spacák se svým jménem, aby nedocházelo k záměnám. Naši zaměstnanci špinavé prádlo ve školce podle rozpisu vyzvednou a vymění za čisté. Navíc, když životní cyklus spacího pytle skončí, je zodpovědně recyklován. Ve školce je vždy k dispozici dostatečný počet čistých a hygienických spacích pytlů a učitelky tak mohou trávit více času s dětmi.

Odpočinek je pro předškolní děti důležitý

I když má na toto každý rodič jiný názor, podle psychologů a pediatrů není klidová doba po obědě přežitkem. Naopak je velmi důležitá, protože ovlivňuje růst, psychický rozvoj, zdraví, náladu a chování malých školkáčků. V současnosti se už vychází různým potřebám dětí vstříc.

Po obědě děti odcházejí do umývárny a pak do ložnice, kde se převlékají a uléhají do svých spacáků s liškami a svým jménem. Pak jim paní učitelka přečte pohádku nebo pustí příjemnou hudbu. Některé děti ve školce tvrdě usínají, jiné po půlhodině můžou vstát a jít si tiše hrát nebo kreslit do jiné místnosti.

Obrázek: Hravé i čisté rohože Lindström děti ve školce zabaví.

Takový polední klid napomáhá lepšímu trávení i psychofyzickému vývoji. A mateřské školy si zase budou jisté, že se svěřeným dětem věnují s maximální péčí v souladu s jejich individuálními potřebami a biorytmy. Spokojené jsou pak obě zúčastněné strany.

Pomůžeme vám i s čistotou prostor – vyzkoušejte naše čistící rohože a hrací koberce

Podobně nabízíme pronájem čistících a hracích rohoží pro školky, školy a školní družiny jako jednoduché a cenově dostupné řešení, které udrží vstup do vaší školy, umývárny, šatny i herny v přívětivém, bezpečném a dokonale čistém stavu.

Nabízíme hrací koberce, ergonomické rohože, chodbové rohože, tradiční čistící rohože a další stylová řešení na míru. V dohodnutých intervalech odvezeme špinavé rohože na vyčištění a automaticky je vyměníme za čisté.

Naše rohože a hrací koberce pro mateřské školy nejsou jen praktické a neslouží jen k zachytávání špíny a vlhkosti, ale díky svým potiskům děti nenásilně vedou k osvojování pravidel, k automatickému učení nových věcí, umožňují jim si ve volné chvilce pohrát na teplé podložce nebo zaskákat třeba panáka.

Díky produktům Lindström se budou vaše děti do školky těšit.

Podobné produkty