Indický podnik Electrotek je předním výrobcem antistatických oděvů. Jeho závod v Bengaluru vyrábí výhradně oděvy pro potřeby zákazníků společnosti Lindström. Díky spolupráci s Lindströmem se závod v Bengaluru rozrostl z podniku o 22 zaměstnancích na výrobní závod zaměstnávající 140 osob.

Dobré pracovní podmínky pro ženy

Case Elektrotek

„Zaměstnáváme především ženy. Je pro nás čest, když jim můžeme nabídnout dost práce a zajistit jim zaměstnání a živobytí. Chceme, aby naši zaměstnanci vyráběli kvalitní výrobky. Myslím si, že toho lze dosáhnout pouze v případě, že budou při práci v pohodě. V současné době rozšiřujeme výrobní zařízení a přitom se snažíme, aby se dobře cítil také personál, který se na tom podílí,” vysvětluje T. K. Shankar, ředitel společnosti Electrotek.

Vysoké nároky na dodavatele

„Se zástupcem společnosti Lindström se scházíme několikrát do měsíce na jeden nebo dva dny, abychom spolu probrali výrobky, pracovní postupy a věci kolem užívaných prostor,” říká Shankar. „Společným úsilím můžeme dosáhnout, aby náš provoz odpovídal požadavkům společnosti Lindström, pokud jde o odpovědnost podniku a kvalitu produkce. Občas jsou cíle náročné, ale naše schopnosti a touha rozvíjet se vzbuzují důvěru.”

„Podnik Electrotek je typickým oděvním výrobcem pracujícím pro společnost Lindström. Tohoto dodavatele jsme si vybrali dle přísných kritérií. Na provoz se dohlíží přes úzkou spolupráci a pravidelné kontroly,” nechává se slyšet ředitelka nákupu a vyhledávání nových dodavatelských zdrojů Kristiina Tiilikainen. „Jsme také rádi, když nás dodavatelé zapojí do svých projektů v oblasti rozvoje, jako tomu je např. u rozšiřování výrobních zařízení ve společnosti Electrotek. Tyto plány jsme před rokem společně ověřovali. Právě jsem podnik navštívila, abych se ujistila, že se plány plní tak, jak mají,”, uvádí Kristiina. Dlouhodobá a úzká spolupráce má při výrobě oděvů zásadní význam.

Podobné produkty