Už jste si někdy jako majitelé hotelu, restaurace, pekárny nebo jiného podniku pomysleli, jaké by to bylo, kdyby starost o pracovní oblečení vašich zaměstnanců za vás kompletně vyřešil někdo jiný? Nemuseli byste se o něj vůbec starat, přesto by bylo firemní prádlo vždy hygienicky čisté, nažehlené a vaši zaměstnanci stále jako ze škatulky. Zajímá vás, jak funguje outsourcing pracovního oblečení a zda to může být řešení i pro vaši firmu?

Jak outsourcing funguje a jaké jsou jeho výhody

Outsourcing znamená vyčlenění původně interně zajišťovaných služeb, procesů a činností mimo organizaci. Někdy se tímto pojmem označuje samotný proces vyčlenění, někdy se používá pro označení formy zajištění služeb, procesů a činností.

K využití outsourcingu mohou manažery vést různé důvody:

 • Nižší náklady, kterých dokáže dosáhnout a garantovat jen profesionální firma jako poskytovatel služby.
 • Přenesení rizik na poskytovatele.
 • Vyšší kvalita nabízených služeb ze strany poskytovatele (nejnovější technologie, vzdělávání pracovníků…).
 • Nedostatek vlastních personálních sil.
 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Větší zkušenosti dodavatele s konkrétní oblastí nebo technologií.
 • Krátký časový horizont využití konkrétní technologie nebo znalosti, kdy je  lepší volit poskytovatele na omezenou dobu.

Podstatou outsourcingu je přenesení procesů nebo části procesů z firmy na externího dodavatele (jinou společnost). Ideálním podnikem budoucnosti je malá firma, která je dostatečně flexibilní, aby mohla reagovat na nejrůznější změny, které rychle přicházejí. Poskytuje produkty na míru šité svým zákazníkům a zároveň využívá možnosti ke snižování svých nákladů. Úspěchu může dosáhnout právě využitím outsourcingu, předáním podpůrných procesů na dodavatele, aby si mohla zachovat svou menší velikost a mohla se věnovat svému hlavnímu byznysu.

Outsourcing prošel od 80. let minulého století určitým vývojem. Od prosté úspory nákladů přes stále lepší technologii a zefektivnění procesů na přelomu tisíciletí. Dnes se ocitá v další fázi. Více se soustřeďuje na individuální potřeby zákazníka a nabízí kromě úspory nákladů také lepší kvalitu služeb, než kdyby si malá firma zajišťovala službu sama. Podle smlouvy se vytváří služby přímo na míru a umožňují klientovi zvyšování konkurenceschopnosti, protože se může lépe soustředit na hlavní předmět podnikání.

Zaměstnanci reprezentují firmu.
Zaměstnanci reprezentují firmu

Outsourcing v České republice

Tato forma podnikání se k nám začala rozšiřovat po roce 2000. Objevuje se především ve státní správě, v obchodních a výrobních podnicích. Poptávka je jednak po méně kvalifikovaných profesích (úklid, ostraha) a na druhé straně po náročnějších specializovaných oblastech (IT, účetnictví, práce s lidskými zdroji). Většinou firmy outsourcují ty činnosti, na které by nevyužily pracovníka na celý úvazek.

K hlavním výhodám outsourcingu patří to, že firma promění fixní náklady (náklady na vlastní zaměstnance a vlastní provoz služby) na variabilní, kdy platí cenu jenom za přímo dodané služby. Flexibilita firmy se zvýší a předaný proces se urychlí.

Další pojmy související se zajišťováním služeb

 • Outsourcing je termín, který označuje externí zajištění služeb.
 • Insourcing je označení opačného jevu, kdy služby zajišťované původně externě jsou včleněny dovnitř organizace.
 • Offshoring označuje vykonávání služby v zahraničí a může být prováděn i v rámci jedné firmy, např. v pobočce v jiné zemi, do které se přesunou některé činnosti. Motivací je třeba využití levnější pracovní síly nebo nižší zdanění.
 • Servitizace je termín, který označuje propojení průmyslové výroby a služeb. Firmy přecházejí od klasického prodeje vyrobených produktů k jejich pronájmu a k nabízení komplexního řešení jako hodnoty navíc.

Péče o pracovní oděvy formou outsourcingu

Naše firma Lindström se stará o veškerý servis související s pronájmem a péčí o pracovní oděvy. Pracovní oblečení pro různá odvětví nevyrábíme, ale navrhujeme a nakupujeme od jiných dodavatelů a pak je pronajímáme. Staráme se také o jejich údržbu – pereme je, opravujeme (zašíváme, doplňujeme knoflíky atd.), vyměňujeme poškozené kusy za nové.

Péče o firemní oblečení formou outsourcingu.
Péče o firemní oblečení formou outsourcingu

Hlavní výhody pronájmu pracovního oblečení pro firmy jsou jasné už na první pohled.  Manažeři oceňují zejména úsporu času, který mohou firmy lépe využít na poskytování a rozvíjení svých hlavních služeb a produktů. Dále firma významně ušetří finanční prostředky za energie, vodu a prací prášek. Úsporu si můžete orientačně spočítat na naší kalkulačce udržitelnosti. Nejenže ušetříte, ale zároveň získáte profesionálně odvedenou práci a chráníte životní prostředí.

Co všechno získáte při spolupráci s firmou Lindström

Firemní oblečení vyžaduje specializovanou a profesionální péči, ať už se jedná o oděv ve firemních barvách, kterým vaši pracovníci reprezentují váš podnik na veřejnosti, nebo pracovní oděv do provozu, ve kterém je třeba dodržovat zvýšené hygienické normy (potravinářství), nebo tam, kde jsou pracovní oděvy vystaveny větší zátěži (výrobní podnik, autoservis apod.).

Mezi domácím a průmyslovým praním je veliký rozdíl, určitě nenechávejte své zaměstnance si prát pracovní oděvy sami doma. Proč?

 • Ne všechny oděvy vyprané doma budou hygienicky čisté a budou krásně nažehlené.
 • Ne vždy se doma použije správný program, aby vyprané prádlo vyhovovalo požadovaným normám kvality (zvlášť v potravinářství a gastro oborech).
 • Ne každý se zabývá opravou poškozeného kusu, jako je látání děravých montérek nebo zašívání natržené kapsy, radši ho rovnou vyhodí.
 • Ne vždy bude zaměstnanec mít po ruce čistý kus na výměnu.
 • Ne každý má stejné možnosti, zkušenosti, ochotu, aby se prádlem zabýval.

Lindström tyto problémy za vás vyřeší. S pronájmem a profesionálním praním budete mít jistotu, že oblečení vašich zaměstnanců splňuje bezpečnostní a hygienické normy platné pro váš obor.

Náš řidič přiveze do vaší firmy čisté prádlo a může ho rovnou i vyskládat do skříněk jednotlivých zaměstnanců.

Zároveň vyzvedne špinavé prádlo v pytlích a odveze k vyčištění. V prádelně zaměstnanci špinavé prádlo vytřídí a vyperou v průmyslových pračkách na program podle hygienických norem, které zákazník vyžaduje. Po vyprání a usušení prádla se oděvy zkontrolují, opraví nebo vymění. Pak se oděvy zabalí, opatří štítkem a seřadí podle zákazníka. Ve firmě může řidič rozdělit čisté sety oděvů do skříněk jednotlivých zaměstnanců.

V roce 2020 v naší nabídce přibyla ještě péče o látkové hygienické roušky, které mají svůj zvláštní režim jako infekční materiál. Perou se v pytlích, které se v pračce rozpustí, aby při manipulaci nedošlo k nákaze. Při praní se používá vedle prášku i dezinfekční prostředek.