Zjistěte, jak se společnost Lindström zaměřuje na ekologickou udržitelnost a přechází na výrobu rohožek z recyklovaných materiálů. V tomto článku se dozvíte o inovativních krocích, které firma podniká v rámci cirkulární ekonomiky, a o jejím závazku k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. Přečtěte si, jak Lindström představuje budoucnost textilního průmyslu s menším dopadem na planetu.

Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí se v dnešní společnosti stávají stále důležitými tématy. Jedním z klíčových konceptů, který se stal nedílnou součástí úsilí o udržitelnost, je cirkulární ekonomika. Z průzkumů v malých a středních firmách, jako jsou restaurace, kavárny, penziony, autodílny ap., se dozvídáme, že tento pojem ještě není příliš známý, ale jeho principy se snaží podnikatelé více či méně naplňovat.

Cirkulární ekonomika na rozdíl od lineární ekonomiky je model podnikání, který se snaží minimalizovat odpad a využívat vstupní zdroje opakovaně a co nejúčinněji. Je založen na principu znovupoužití, obnovitelnosti a recyklace, a přináší mnoho výhod pro životní prostředí i pro ekonomiku.

Cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj
Obrázek: Záleží nám na budoucnosti našich dětí

„Zelené podnikání“ vytváří koncept, který zahrnuje výrobu zboží a poskytování služeb s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Jeho cílem je snižovat environmentální zátěž a zároveň vytvářet užitečné produkty nebo služby pro zákazníky, zaměstnance a investory.

Přehled udržitelných praktik a filozofie naší firmy zaměřená na recyklaci a cirkulární ekonomiku

Lindström patří k lídrům v zavádění udržitelných výrobních procesů. Snažíme se vyvíjet technologie a postupy, které umožní nám i našim zákazníkům co nejlépe chránit naše zdroje a budoucnost. K našim praktikám například patří:

Spolupráce

Spolupráce je způsob, jak optimalizovat dodavatelské řetězce, zvýšit povědomí o udržitelnosti a sdílet společné hodnoty. Toto partnerství inspiruje a posiluje náš cíl k udržitelnější budoucnosti.

Lokálnost

Naše produkty jsou vyráběny v Evropě, což nejen snižuje náklady na přepravu, ale i jejich ekologickou stopu.

Testování

Neustále své výrobky testujeme, abychom zajistili, že produkt nebo servisní služba, kterou uvádíme na trh, bude nejlepší ve své třídě. Je naší povinností zajistit, aby naše obchodní modely byly udržitelné.

Udržitelné výrobní procesy
Obrázek: Stále zkoumáme a testujeme

Recyklace

Dalším velkým krokem je zefektivnění recyklace na konci životnosti. V současné době se například naše standardní rohože znovu používají jako průmyslové rohože, spalují se na energii nebo se někdy melou na nové materiály.

V Lindström klademe důraz na závazek k udržitelnosti a inovacím

Lindström patří mezi průkopníky v oblasti udržitelnosti v textilním průmyslu. Naše cíle pro snížení skleníkových plynů a nulové čisté emise byly schváleny iniciativou Science Based Targets Initiative (SBTi). Globální společenství se zavázalo omezit globální oteplování na 1,5 °C, aby se zabránilo katastrofickým změnám klimatu. SBTi pomáhá společnostem při stanovování a dosahování ambiciózních cílů snižování emisí založených na nejnovějších poznatcích vědy o klimatu.

Naším cílem je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 50 % v celém našem dodavatelském řetězci a do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí. Identifikovali jsme klíčové oblasti s největším dopadem na naše emise a vytvořili jsme plán, jak je snížit.

Vlákna tvořená pro budoucnost

Představte si dobu, kdy se textilie budou vyrábět výhradně z recyklovaných a přírodních materiálů. Jejich praní bude poháněno obnovitelnými zdroji energie a doprava bude realizována elektrickými a vodíkovými technologiemi. Tato budoucnost není tak vzdálená.

Už během příštího desetiletí budou zákazníci Lindström svědky několika vylepšení udržitelnosti našich služeb. Recyklované a biologické materiály budou v textiliích stále více nahrazovat ty původní. Tyto textilie budou vyráběny v blízkosti dodavatelů, kteří se zavázali snižovat své emise. Dodávky textilu se budou více spoléhat na e-auta, bioplynové a vodíkové vozy.

Inovace Lindström rohoží

Již v blízké budoucnosti se budou čisticí rohože Lindström vyrábět z recyklovaných materiálů a materiálů na přírodní bázi, které nahradí staré výrobní postupy. To není jen vzdálená vize, za méně než deset let to bude naše realita.

Snížení nákladů na úklid pomocí čistící rohože
Obrázek: Čisticí rohože pomáhají udržet pořádek a snížit náklady na úklid

Na cestě k zero waste (tedy předcházení vzniku odpadů až k jejich nulové hodnotě) je nejdůležitější srovnání. Přibližně čtvrtina emisí skleníkových plynů společnosti Lindström pochází z textilií, jako jsou statisíce rohoží na podlahách kancelářských budov, nákupních center a hotelů po celém světě. Začlenění recyklovaného materiálu do výroby nejen snižuje naši uhlíkovou stopu, ale také snižuje dopad našich zákazníků na životní prostředí.

Už v letošním roce budou všechny nové rohože ve standardní kolekci vyráběny ze 75 % z recyklovaných vláken a pryže bez ftalátů. Kvalita rohoží zůstane stejná a postupné zavádění výroby z více recyklovaných surovin potrvá do roku 2025. Kolekce recyklovaných standardních rohoží doplní kolekci designových rohoží, která je již vyrobena ze 100% recyklovaných materiálů. Rozdílu si ale nevšimnete, jediným místem, podle kterého poznáte, že se jedná o novou rohož, je malá kruhová ikona vedle loga Lindström na straně rohože.

Čistící rohože z recyklovaných materiálů
Obrázek: Rozdíl mezi starými a novými rohožemi poznáte podle loga

Přechod na recyklované materiály byl výsledkem spolupráce. Našimi partnery ve vývoji vylepšené kolekce standardních rohoží jsou RadiciGroup, jeden z předních světových výrobců polyamidů, syntetických vláken a technických polymerů, a Kleen-Tex, globální výrobce rohoží a náš dlouholetý partner.

Nová příze je vyrobena technologií Renycle, která přeměňuje postindustriální nylonový odpad na vysoce kvalitní přízi. Mechanická recyklace spotřebuje méně energie než tradiční chemická recyklace, aniž by byla obětována kvalita příze, barvitelnost nebo trvanlivost. Příze použitá v rohožích je ze 75 % recyklovaná a z 25 % panenský nylon, což se ukázalo jako energeticky nejúčinnější a nejvhodnější řešení.

Odolnost a životnost produktů vyrobených z recyklovaných materiálů bývá často výzvou. Ale s našimi rohožemi na bázi Renycle, včetně pryže bez ftalátů, je životnost a kvalita stejná jako u rohoží vyrobených z původních materiálů, a přitom je kolekce stále velmi cenově výhodná.

Test ekologických rohoží zdarma

Rohože Lindström jsou díky inovacím ještě ekologičtější. Nechte si u nás navrhnout čisticí rohože na míru a my se postaráme o jejich údržbu.

Pronájem čisticích rohoží a pracovních oděvů

Z případových studií víme, že vám záleží na tom, jaký má dopad vaše podnikání na naše klima, a snažíte se o udržitelnost. Díky našim službám, navrhování designu pracovních textilií podle požadavků zákazníků a zákonných norem, jejich pronájmu, skladování, průběžné péči i konečné ekologické likvidaci, se zařadíte mezi firmy, kterým není lhostejná naše budoucnost a které chtějí svým výrazným dílem přispět k ochraně životního prostředí.

V naší nabídce si vyberete přesně takové vstupní rohože na míru, jaké do své čisticí zóny potřebujete. Nabízíme:

Rádi vám doporučíme takové vstupní čisticí rohože, které budou nejlépe vyhovovat vašim představám. Fakt, že je vaše vstupní rohož vyrobena z recykylovaných materiálů, můžete prezentovat pomocí samolepky na vstupních dveřích. Vyzkoušejte naše čisticí rohože zdarma!

Vstupní čistící rohože