Naše neustálé úsilí o rozvoj udržitelnějších servisních služeb bylo oceněno zlatou medailí EcoVadis již podruhé za sebou! Zlatá medaile EcoVadis nás řadí mezi 5 % nejlepších z více než 125.000 hodnocených společností, což ještě více posiluje náš cíl udržitelnosti.

Úroveň našich cílů však dosahuje ještě výše. Juha Laurio, generální ředitel Lindström, zdůrazňuje: „Toto je důležitý milník na naší cestě k dosažení platinového statusu. Usilovat o 1 % nejlépe hodnocených společností je ambiciózní cíl, který odráží naši oddanost neustálému zlepšování.“

V současné době přezkoumáváme oblasti pro zlepšení a sestavujeme plán rozvoje našich postupů, reportingu a sběru dat. Inari Laveri, Climate and Compliance Manager, říká: „Naše ekologické chování a standardy jsou již na vynikající úrovni a nyní se zaměřujeme na jiné oblasti, které jsou součástí hodnocení EcoVadis. Jsem přesvědčen, že náš nový HR systém poskytne potřebná data ke zlepšení našeho hodnocení práce a lidských práv.“

EcoVadis je přední světová platforma poskytující hodnocení udržitelnosti pro firmy, která umožňuje organizacím měřit své výkony v oblasti životního prostředí, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek. Společnost EcoVadis byla založena již v roce 2007 a dnes její certifikace patří mezi jeden z nejkomplexnějších nástrojů hodnocení udržitelnosti na světě.

Získání zlaté medaile potvrzuje, že firma Lindström splňuje vysoké standardy v hodnocených oblastech a je odhodlána nadále rozvíjet své postupy v oblasti udržitelnosti. Tento úspěch je pro nás významným milníkem, ale zároveň motivací k dalšímu zlepšování. EcoVadis nám poskytuje nástroje a benchmarky, které nám pomáhají formulovat a implementovat strategie pro zlepšení udržitelnosti, a tím podporuje naši dlouhodobou vizi a závazky v této oblasti.