Od podzimu je v plném proudu testování veřejnosti, zaměstnanců, klientů sociálních služeb atd. a od začátku letošního roku se pomalu rozjíždí očkování proti nebezpečnému koronaviru, který už rok omezuje náš běžný život. Zpočátku bylo vakcín málo, a tak se očkovalo pouze v nemocnicích. Od března se dodávky vakcín mají zvyšovat a očkování se zrychlí.

Kraje a jednotlivá města nyní jednají o zřizování dalších očkovacích center, která budou dostatečně vybavená a bez problémů přístupná zájemcům z řad občanů. Starostové vybírají vhodná místa – zimní stadiony, kulturní domy, výstaviště a podobné, v současnosti uzavřené, objekty. Někde už se očkuje, jinde počítají se speciálním vybavením očkovacího centra a jeho spuštěním od dubna.

Jak postupovat při budování očkovacího a testovacího centra a jaké hygienické podmínky musí splňovat?

Testovací a očkovací centra musí splňovat nejvyšší hygienické standardy.

Postup při zřízení očkovacího centra/místa v České republice

Města v této době usilují o zřízení očkovacích center, aby nemuseli jejich občané cestovat do vzdálenějších míst a mohli být co nejdřív naočkováni. Pro starší spoluobčany zřizují dopravu taxíkem a další potřebné služby. V nejbližších dnech chtějí mít nastavený systém, jak budou očkovací centra fungovat organizačně, kapacitně a technicky. Kvůli logistice navazují spolupráci se specializovanými firmami. Odborníci zjišťují a modelují průtokovost těmito centry, aby byl zajištěn hladký průběh očkování.

Podle pokynu, který byl sepsán na základě Organizačního opatření VZP ČR č. 57/2020 a ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., je očkování proti onemocnění COVID-19 v České republice prováděno v síti očkovacích míst smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, a to:

 1. očkovací místo – vakcinační centrum COVID-19 I. typu
 2. očkovací místo – vakcinační centrum COVID-19 II. typu
 3. poskytovateli v odbornosti všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost
 4. poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče

Možnosti umístění očkovacího centra/místa jsou:

 • v místě poskytování zdravotních služeb, nad rámec své běžné ordinační doby,
 • v případě zřízení očkovacího centra/místa na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musí poskytovatel doložit rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování (tj. zdravotnické zařízení) nebo získat povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.).

Postup poskytovatele zdravotních služeb podle zvoleného místa očkovacího centra/místa:

a) v případě, že očkovací místo bude v místě poskytování zdravotních služeb (tj. v místě uvedeném v platném oprávnění k poskytování zdravotních služeb):

 • oznámí tuto skutečnost Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu,
 • požádá v případě zřízení mobilního očkovacího týmu o rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta – návštěvní služba – žádost k Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu.

b) v případě zřízení očkovacího centra/místa na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb:

 • požádá o změnu oprávnění – rozšíření o nové místo poskytování – žádost k Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu, včetně doložení všech potřebných dokladů dle zákona č. 372/2011 Sb.,
 • zároveň požádá v případě zřízení mobilního očkovacího týmu o rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta – návštěvní služba.

c) v případě povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení:

 • požádá o povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§11a zákona č. 372/2011 Sb.) – žádost k Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu. K žádosti doloží Závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice a kopii provozního řádu. Doba, na kterou má být povolení uděleno, je max. 1 kalendářní rok.

Pokyn byl sepsán na základě Organizačního opatření VZP ČR č. 57/2020 a ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb.

Jak zabezpečit organizačně a materiálně testování na COVID-19

Současně se zahájením očkování vznikla podnikům povinnost testovat své zaměstnance. Některé firmy se rozhodly zřídit testovací místo na covid přímo ve firmě, některé i pro rodinné příslušníky zaměstnanců a veřejnost. Zároveň čekají na možnost očkování, až bude dostatek vakcín, závodními lékaři.

Testování musí probíhat za přísných hygienických podmínek.

Testovací centrum na covid musí mít potřebné oprávnění, zdravotnický personál (minimálně 2 zdravotníci), člověka, který usměrňuje příchozí, případně administrativní sílu evidující testované a jejich výsledky. Kromě potřebných testů a bezpečného internetového připojení musí být organizačně zajištěn bezpečný průchod nebo průjezd testovaných osob. Testovací místo je třeba vybavit také potřebným hygienickým materiálem a ochrannými pomůckami.

Materiálně-technické vybavení testovacího místa

Na každém testovacím místě musí být počítač s příslušenstvím a připojením na internet, aby bylo možné zpracovávat data. Potom jsou nezbytné dvě chladničky nebo termoregulační boxy s teploměry na uchovávání odběrového materiálu a na uchovávání odebraných vzorků. Místnost musí být vybavena:

 • omyvatelným stolem a dvěma židlemi,
 • nůžkami,
 • dvěma mobilními zařízeními na čtení čárových kódů,
 • 2 powerbankami,
 • 2 kabely USB-C,
 • odběrovými sadami,
 • nesterilními gumovými rukavicemi,
 • dezinfekčním prostředkem na ruce s automatickým dávkovačem,
 • dezinfekčním roztokem,
 • stojany na zkumavky,
 • papírovými ubrousky a utěrkami,
 • kontejnerem na biologický odpad,
 • osobními ochrannými prostředky.

Pokud testovaný vchází dovnitř budovy, musí projít dekontaminační místností.

Rohože Lindström jako součást dekontaminační zóny.

Dekontaminační místnost pro očkovací a testovací centra

Když testovaný prochází přes dekontaminační místnost, kde si vydezinfikuje ruce a očistí boty, teprve pak se v další místnosti posadí na židli a nechá se otestovat. Stejný postup platí v případě očkování. Dekontaminační místnost by kromě dezinfekce měla být vybavena vstupní čistící rohoží, která zachytí až 80 % nečistot.

Firma Lindström pronajímá čistící rohože, zajistí jejich pravidelnou výměnu a čištění podle potřeb. Jsme zvyklí zacházet s kontaminovaným materiálem, např. pereme hygienické roušky pro zaměstnance různých firem. Máme přesné postupy na manipulaci s tímto materiálem, aby nedošlo k nákaze našich zaměstnanců.

Služba pronájmu čistících rohoží pro testovací a očkovací centra vám ušetří čas i peníze a zajistí maximální hygienický standard prostor. Kromě omezení nečistot v centru omezíte i riziko uklouznutí, jelikož čistící zóny zachytávají i vlhko. Vyzkoušejte naše rohože i vy. Rohože včetně služby čištění jsou navíc přenositelné, tedy pokud již očkovací či testovací centrum nebudete potřebovat, můžete jednoduše online změnit umístění rohože a používat ji nadále například na radnici či v kancelářích.

Podobné produkty