Pulzující indická města Rishikesh a Haridwar se nacházejí podél břehů svaté řeky Gangy. Každý rok se do těchto duchovních center hrnou miliony oddaných a turistů. Pod krásou těchto měst se však skrývá rostoucí problém – šíření plastového odpadu.

Plastový odpad v Indii je velkým problémem, ale Rishikesh a Haridwar pociťují jeho účinky více než většina ostatních. Jak roste jejich městská populace a turistický průmysl, roste i množství plastového odpadu v těchto městech. Velká část plastového odpadu končí na veřejných skládkách nebo v řece Ganze.

Podle případové studie UNICEF o problému plastů v Rishikesh a Haridwar je hlavní problém to, že lidé neoddělují plasty od svého běžného odpadu. Ve skutečnosti 70 % domácností v Haridwaru a 90 % v Rishikeshi používá na likvidaci veškerého odpadu jedinou popelnici. Třídění odpadu u zdroje by sběratelům odpadu umožnilo třídit a recyklovat co nejvíce odpadu.

Pro vyřešení problému, kdy se do životního prostředí v Rishikesh a Haridwaru dostává tolik plastového odpadu, spolupracuje aliance organizací s městskými úřady na podpoře iniciativy nazvané Project Aviral.

Výzvy a spolupráce: spojme se pro čistou Indii

Indie řeší udržování čistého životního prostředí a efektivní nakládání s pevným a tekutým odpadem. Program Voda, sanitace a hygiena (anglický akronym WASH) byl založen mimo jiné k řešení této výzvy. Lindström je, společně s UNICEF, součásti programu India WASH a v rámci projektu Aviral pomáhá podporovat čistší životní prostředí a zlepšovat blahobyt komunit.

Projekt Aviral je v souladu s misí Swachh Bharat („Čistá Indie“) – plánem indické vlády lépe nakládat s odpady. UNICEF pomáhá s tímto posláním podporou plánování, školením lidí v nových dovednostech a sledováním pokroku. V roce 2022 tento projekt pomohl zavést toalety do domácností pro více než 4,4 milionům lidí. Dále se téměř 140 000 vesnic osvobodilo od otevřené defekace a bylo vyškoleno více než 6 100 mistrů trenérů pro šíření povědomí, jak správně nakládat s odpady.

Projekt Aviral je také propojen s misí Jal Jeevan podporovanou UNICEF, jejímž cílem je zajistit, aby lidé ve venkovských oblastech měli přístup k čisté vodě. Mise také zdůrazňuje důležitost toho, aby se odpad nedostal do životně důležitých vodních zdrojů. Díky tomuto úsilí má nyní 20 milionů lidí dobrý přístup k nezávadné vodě.

V rámci iniciativy Project Aviral spolupracuje UNICEF s místními vládami a dalšími klíčovými skupinami v Rishikesh a Haridwar. Cílem těchto spoluprací je zlepšit systémy nakládání s odpady a vzdělávat místní obyvatele a turisty. Kladou velký důraz na třídění odpadu a podporu prostředí bez odpadků.

Nejsou to jen dospělí ve městech Rishikesh a Haridwar, kteří utvářejí budoucnost těchto pulzujících měst. Každá věková skupina se snaží pomáhat po svém.

Mladí šampióni v Rishikesh a Haridwar

V městech Rishikesh a Haridwar se už i děti a mladí lidé snaží dosáhnout skutečné změny. Hrají hlavní roli v úspěchu projektu Aviral.

Například studenti z DAV School v Haridwaru pomáhají ve svých čtvrtích. Tito studenti chápou spojení mezi prostředím bez odpadků a blahobytem komunity. Pořádají shromáždění a úklidové jízdy. Šíří osvětu o problémech otevřeného skládkování a směsného odpadu a snaží se, aby každý udělal to své. Starají se o zdraví pracovníků sbírajících odpad a o bezpečnost místních zvířat, jako jsou krávy, které občas žerou plasty.

Jeden student ze školy DAV School řekl UNICEF:

„Máme velké starosti. Veškerý tento odpad je sveden kanalizací do naší milované Gangy. Viděli jsme krávy jíst plastové sáčky s jídlem. Věděli jsme o těchto problémech, ale nevěděli jsme, jak to všem říct a upozornit je. Tehdy k nám do školy přišel tým Aviral. Učili nás o nakládání s odpady a o tom, jak přesvědčit lidi, aby byli zodpovědní za své odpady. Nyní jsme si jisti, že naše úsilí pomůže lidem pochopit, že na vyřešení problému s odpady v našem městě musíme spolupracovat všichni.“

Tito mladí ekologové dokazují, že vzdělávání a zapojení mládeže jsou mocnými nástroji pro vytváření udržitelné budoucnosti.

Podpora zapomenutých hrdinů: sběračů odpadu

Každé čisté město má své hrdiny, kteří pracují v zákulisí. V indických městech jsou to neoficiální sběrači odpadu zvaní „Safai Mitr“. Safai Mitr jezdí od jednoho domu k druhému a sbírají a třídí odpad, který obyvatelé vytvářejí. Není to snadná práce, ale je životně důležitá. Je smutné, že odpad, který sbírají, domácnosti většinou neseparují, což činí jejich práci riskantní. Musí se vypořádat s rozbitým sklem, špinavými sanitárními předměty a jednorázovými předměty COVID-19.

Účastníci projektu Aviral vědí, jak důležitou roli hraje Safai Mitr, pokud jde o snižování plastového odpadu v životním prostředí. Podnikli tedy kroky, aby zajistili, že tito pracovníci jsou v bezpečí a v pořádku. Zaměřují se na pořádání vědomostních workshopů a lékařských táborů a usnadňují práci Safai Mitr vylepšením vybavení, které používají. Poskytují také ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, obličejové masky a boty, aby byly v bezpečí při manipulaci s odpadem.

Safai Mitr, Vijay, řekl UNICEF:

„Dříve nám většina domů dávala smíšený odpad, a to bylo těžké, protože jsme to všechno museli třídit, abychom našli plasty, které bychom mohli prodat. Bylo to nebezpečné a někteří kolegové byli zraněni. Nyní víme, jakou hodnotu má třídění odpadu, a říkáme o tom domácnostem, které navštěvujeme. Stále máme co dělat, abychom zlepšili nakládání s odpady, ale tohle je skvělý začátek.“

Společně budovaná světlá budoucnost

Projekt Aviral představuje účinnou metodu pro nakládání s odpady a udržování čistoty životního prostředí v Indii. Snad nejvíce povzbudivé ze všeho je, že hlavní roli hrají děti a mladí lidé. Tito mladí lidé pomáhají zajistit, aby každý nakládal s odpady zodpovědně a aby se sběračům odpadu dostalo podpory, kterou potřebují. Jejich úsilí ukazuje, jak odhodlané jsou tyto komunity, a inspiruje naději v budoucnost, kde je odpovědné nakládání s odpady společným závazkem.