Niektóre z najbardziej ryzykownych zawodów na świecie z najwyższym ryzykiem poważnych obrażeń obejmują, na przykład, rybaka morskiego, drwala, pracownika odlewni stali, pracownika przemysłu ciężkiego, pracownika platformy wiertniczej, reportera wojennego, elektryka wysokiego napięcia, strażaka, ratownika, pilota, robotnik budowlany, dekarz, zawodowy kierowca, przewodnik górski lub śmieciarz. Podczas gdy niektóre z ryzykownych zawodów w ogóle nie istnieją w naszym kraju, nie wyobrażamy sobie życia bez innych. Często widzimy ratowników, strażaków czy śmieciarzy przy ich ciężkiej pracy. Możemy też zobaczyć np. robotników budowlanych przy pracy na budowach. W jaki sposób pracodawcy mogą chronić swoich pracowników za pomocą odzieży roboczej?

rizikově povolání ochrana
Zdjęcie: Pracodawcy mają obowiązek chronić zdrowie swoich pracowników przy użyciu odzieży roboczej.

Wszystkie zawody są podzielone na 3 grupy w zależności od ryzyka urazu. Podział ten wykorzystywany jest głównie przez firmy ubezpieczeniowe, które następnie zajmują się ubezpieczeniami wypadkowymi. W pierwszej grupie, która jest najmniej narażona na wypadki przy pracy z poważnymi konsekwencjami, znajdują się zawody z przewagą pracy umysłowej i tylko niewielką częścią pracy fizycznej (np. architekci, ekonomiści, finansiści, fryzjerzy, projektanci, lekarze, prawnicy, sprzedawcy, sędziowie, nauczyciele, artyści, personel medyczny).

Do drugiej grupy ryzyka zalicza się wszystkie zawody w obszarze produkcyjnym oraz na obszarach z przewagą pracy fizycznej, tj o zwiększonym ryzyku urazu (członkowie służb górskich, robotnicy, hydraulicy, dźwigarze, kominiarze, kowale, monterzy rusztowań, mechanicy, policjanci, kierowcy zawodowi, stolarze, stolarze, lekarze weterynarii, murarze, ślusarze).

Trzecią grupę ryzyka stanowią zawody o bardzo dużym ryzyku urazu i wysokim stopniu zagrożenia zdrowia (strażak, robotnik leśny, kierowca ciężarówki, górnik itp.)

Ochrona zdrowia przy użyciu odzieży roboczej do prac ryzykownych

Każdy odpowiedzialny pracodawca chce, aby jego miejsce pracy było wolne od wypadków przy pracy i urazów. Stara się zapobiegać sytuacjom zagrażającym zdrowiu poprzez odpowiednie przeszkolenie swoich pracowników oraz zapewnienie sprzętu ochronnego do danej czynności.

Dla każdego nowego środka ochrony indywidualnej producent w UE wystawia deklarację zgodności i jednocześnie umieszcza na wyrobie znak CE. Oznaczenie to oznacza, że ​​produkt spełnia podstawowe wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Robocza odzież ochronna to odzież spełniająca wymagania normy EN ISO 13688, która jest stosowana w połączeniu z inną normą zawierającą wymagania dotyczące konkretnej konstrukcji wyrobu zapewniającą ochronę: np. podczas spawania i procesów pokrewnych, przed zranieniem piłą łańcuchową, przed zimnem przed gorącem i ogniem, przed elektrycznością statyczną (odzież dla elektryków) itp.

Kolejną grupę stanowi ostrzegawcza odzież robocza z elementami odblaskowymi, która znajduje zastosowanie zwłaszcza na budowach i podczas prac drogowych. Wszystkie te ubrania są specjalnie oznakowane zgodnie z tymi wymaganiami.

Ochranné pracovní bundy Lindström.
Zdjęcie: Ochronne kurtki robocze Lindström.

Wynajem odzieży roboczej przez naszą firmę

Czy Twoi pracownicy pracują w niebezpiecznym środowisku? Odzież roboczą może Ci wypożyczyć nasza firma Lindström, która zadba również o jej konserwację i wymianę, tak aby Twoi pracownicy byli nadal chronieni i ubrani zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy. Dostarczamy wszystkie rodzaje odzieży roboczej, której potrzebujesz do swojego miejsca pracy. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze na zakupie, przechowywaniu i czyszczeniu odzieży roboczej.

Oferujemy specjalną odzież roboczą dla różnych ryzykownych branż. Dla elektryków, elektryków i elektrotechników mamy na przykład kolekcję odzieży roboczej PowerPro, przetestowanej pod kątem odporności na łuki elektryczne i ognioodporności. Dla pracowników budowlanych odpowiednia jest kolekcja odblaskowej odzieży roboczej HighVisPro, która zapewnia dobrą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych, zarówno w świetle dziennym, jak iw ciemności. Głównym materiałem do produkcji odzieży z kolekcji HighVisPro jest wytrzymała i funkcjonalna tkanina Pro Outdoor 235 o wysokiej widoczności.

Maty czyszczące z oznaczeniami ostrzegawczymi zwiększą bezpieczeństwo w miejscu pracy

Różne przestrzenie firmowe i produkcyjne niosą ze sobą różne zagrożenia. Może to być np. ryzyko upadku, zranienia w wyniku wyładowania elektrostatycznego (tzw. środowisko ESD), ryzyko wybuchu (tzw. środowisko ATEX), ale także ryzyko skażenia np. w produkcji żywności. Pracodawca jest prawnie zobowiązany do informowania pracowników o tych zagrożeniach w widoczny sposób na stanowisku pracy.

Obowiązek ten można rozwiązać umieszczając oznaczenia ostrzegawcze w postaci tabliczek, ale także na matach czyszczących przed wejściem na teren obiektu. Mat ostrzegawczych nie można przegapić i są skutecznym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dodatkowo maty czyszczą i osuszają obuwie, co zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i podnosi standard higieniczny pomieszczeń.

W Lindström możemy wykonać dla Ciebie maty czyszczące z dowolnym nadrukiem, w tym z oznaczeniami ostrzegawczymi, zgodnie z Twoimi potrzebami. Następnie wypożyczymy Ci maty i w regularnych odstępach czasu wymienimy je na czyste. W cenie wypożyczenia maty otrzymujesz kompleksową usługę bez żadnych zmartwień, a także rozwiązujesz swoje prawne zobowiązania.

Na stavbách hrozí pády z výšky.
Zdjęcie: Na budowach istnieje ryzyko upadku z wysokości.

Najczęstsze przyczyny kontuzji

W różnych dziedzinach pracownicy są narażeni na typowe urazy przy określonych czynnościach. Na placach budowy najczęstszą przyczyną urazów są upadki z wysokości (z rusztowań, dachów czy drabin). Pracownicy budowlani są również narażeni na ryzyko upadku czegoś, na przykład młotka, wiertarki lub cegły leżącej na rusztowaniu. Konsekwencje upadku mniejszych przedmiotów złagodzić może kask roboczy, który wraz z kamizelką odblaskową jest obowiązkowym elementem wyposażenia wszystkich osób poruszających się po placu budowy. Pracownicy budowlani są narażeni na różnorodne zagrożenia bardziej niż inni pracownicy, w tym narażenie na hałas, wibracje, promieniowanie UV, niekorzystne warunki pracy, kontakt z substancjami niebezpiecznymi, pożar i wybuch. Odpowiednia odzież ochronna zmniejsza ryzyko wystąpienia zagrożeń dla zdrowia podczas tych czynności.

Właściwa konserwacja sprzętu ochronnego i odzieży roboczej jest niezbędna do eliminacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem na wszystkich stanowiskach pracy. Brak lub niewłaściwa konserwacja może prowadzić do poważnych i śmiertelnych obrażeń.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy

Dla pracodawców z kwestii wypadków przy pracy, które już miały miejsce, wynikają dwa główne obowiązki:

  1. rejestracja wypadków przy pracy (dochodzenie, rejestracja i zgłaszanie),
  2. zapewnienie odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku wypadku przy pracy (dotyczy tylko obrażeń ciała pracowników i innych osób wymienionych w Kodeksie pracy).

Księga obrażeń

Zgodnie § 16 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestry są wykorzystywane do przeglądu wypadków, bieżącej oceny ryzyka, proponowania środków i kontroli przez organ państwowy. Zapis w księdze wypadków jest również wstępną podstawą do opracowania protokołu wypadku, który należy przesłać do zakładów ubezpieczeń i inspekcji pracy.

Odszkodowanie

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy otrzymuje się w przypadku doznania przez pracownika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie jego czynności, które nie rokuje poprawy.

Podobne artykuły