Odzież certyfikowana: Ubrania robocze i ochronne

Ubrania robocze i ochronne to dwa typy odzieży należących do środków ochrony indywidualnej. Ich celem jest zapewnienie pracownikowi ochrony przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a także zabezpieczenie pracownika przed ewentualnymi urazami ciała.

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie o to, czym różni się odzież certyfikowana od ubrań roboczych i w jakich miejscach zastosowanie znajduje odzież ISO.

Odzież ochronna z podziałem na kategorie

Wyróżniamy trzy kategorie odzieży ochronnej:

 • odzież chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami (Kategoria I reprezentowana przez odzież roboczą)
 • odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, niezagrażającym życiu i niepowodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (Kategoria II reprezentowana przez odzież ochronną),
 • odzież chroniąca przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie (Kategoria III reprezentowana przez odzież specjalistyczną).

Ubrania robocze klasyfikowane do Kategorii I to ubrania wykonane z impregnowanych tkanin ochronnych. Nie podlegają one procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane, co oznacza, że nie są to ani ubrania certyfikowane, ani ubrania ISO. Do podstawowych zadań odzieży ochronnej/roboczej Kategorii I zalicza się ochronę przed:

 • zanieczyszczeniami/zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia,
 • uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach,
 • zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia,
 • niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności zimnem i opadami atmosferycznymi.

Ubrania certyfikowane: Odzież ISO w wybranych środowiskach pracy

Odzież ochronna i odzież specjalistyczna zaliczają się do grupy ubrań certyfikowanych, a więc takich, które podlegają ocenie zgodności z obowiązującymi normami i muszą zapewniać odpowiedni stopień ochrony pracownika wykonującego określone czynności zlecone na danym stanowisku pracy.

W ramach odzieży ochronnej zaliczanej do Kategorii II można wskazać:

 • odzież chroniącą przed przecięciem,
 • odzież dla spawaczy (odzież ISO zgodna z normą PN-EN ISO 11611),
 • odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (m.in. ubrania ISO zgodne z normami PN-EN 943-1 i PN-EN 943-2),
 • odzież ostrzegawcza (ubrania certyfikowane zgodne z normą PN-EN ISO 20471).

W ramach wskazanej kategorii poszczególne normy dodatkowo dzielą ubrania robocze na klasy. Standardowo wyróżniamy ubrania ochronne klasy 1 i odzież ochronną klasy 2. W przypadku normy dotyczącej odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności wyróżnia się 3 klasy ubrań ochronnych. Równocześnie normy dotyczące odzieży certyfikowanej dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi zamiast klas operują pojęciem „typu” odzieży ochronnej.

Ubrania certyfikowane: Odzież specjalistyczna na wynajem

Zakup odzieży specjalistycznej wiąże się z dużym wydatkiem, a na tym koszty przedsiębiorstwa się nie kończą. Ubrania certyfikowane reprezentujące Kategorie 2 i 3 bardzo często są czyszczone i serwisowane przez pracodawcę. Wynika to z konieczności zastosowania odpowiednich procedur i środków myjących. Zabiegi te są kosztowne, podobnie jako kosztowne okazują się naprawy poszczególnych kompletów ubrań ISO. Starając się ograniczyć koszty związane z wyposażeniem pracowników, coraz większa liczba pracodawców zastanawia się nad możliwością wynajmu odzieży roboczej, ochronnej i wysoce specjalistycznej. Usługi tego typu są już dostępne na polskim rynku, a oferowana odzież ISO pozostaje pod stałym nadzorem jednostek notyfikowanych.

W dzisiejszym środowisku pracy odzież robocza i ochronna stanowią nieodłączne elementy środków ochrony indywidualnej. Ich funkcją jest nie tylko zapewnienie ochrony przed szkodliwymi substancjami i zagrożeniami zdrowotnymi, lecz także minimalizowanie ryzyka urazów ciała.

Różnicując rodzaje odzieży ochronnej, wyróżniamy trzy kategorie:

 1. Odzież chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami (Kategoria I), reprezentowana przez odzież roboczą.
 2. Odzież chroniąca przed konkretnymi czynnikami, niezagrażającymi życiu (Kategoria II), stanowiąca odzież ochronną.
 3. Odzież chroniąca przed najgroźniejszymi następstwami, bez możliwości natychmiastowej identyfikacji zagrożenia (Kategoria III), reprezentująca odzież specjalistyczną.

Ubrania robocze klasyfikowane jako Kategoria I stanowią odzież wykonaną z impregnowanych tkanin ochronnych. Choć nie są certyfikowane ani zgodne z normami ISO, spełniają podstawowe zadania, takie jak ochrona przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi, czy gorącym środowiskiem.

Natomiast odzież certyfikowana, należąca do Kategorii II i III, obejmuje specjalistyczne elementy, takie jak odzież dla spawaczy, odzież do pracy z substancjami chemicznymi, czy odzież ostrzegawczą. Te ubrania przechodzą rygorystyczne testy zgodności z normami ISO, zapewniając odpowiedni poziom ochrony pracowników.

Wynajem odzieży ISO staje się coraz bardziej popularną alternatywą dla zakupu, zwłaszcza gdy mowa o ubraniach Kategorii 2 i 3. Serwisowanie i utrzymanie odzieży certyfikowanej jest kosztowne, dlatego przedsiębiorstwa zwracają uwagę na możliwość wynajmu. Usługi tego typu, w tym odzież ISO, są dostępne na rynku i są poddawane regularnemu nadzorowi jednostek notyfikowanych.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem ubrań ISO i odzieży certyfikowanej, Lindström oferuje kompleksową gamę usług. Wspieramy bezpieczeństwo pracowników poprzez dostarczanie wysokiej jakości odzieży zgodnej z normami ISO, umożliwiając elastyczność i oszczędność kosztów. Zachęcamy zainteresowanych do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty wynajmu odzieży ISO.

Przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem ubrań ISO i odzieży certyfikowanej zachęcamy do kontaktu z Lindström.

Podobne artykuły