Normy i certyfikaty odzieży roboczej i ochronnej: Ubrania ochronne klasy 2

Określone miejsca pracy wymagają zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i ochronną spełniającą bardzo konkretne normy. O tym, czy w danym przypadku są wymagane ubrania ochronne klasy 2, czy odzież ochronna klasy 1 decydują przede wszystkim czynniki ryzyka. Klasy ochronności wynikają z tego jak narażony jest pracownik w związku z:

 • miejscem wykonywania pracy,
 • charakterem wykonywanej pracy,
 • narzędziami wykorzystywanymi na stanowisku pracy.

Klasa 1 to najczęściej proste ubrania ochronne, których zadaniem jest zapewnienie minimalnego zabezpieczenia przed czynnikami ryzyka. Ubrania ochronne klasy 2 są o wiele bardziej specjalistyczne. W zależności od normy i czynnika ryzyka, wyróżnia się dwie lub więcej klas odzieży ochronnej. Co do wszystkich obowiązuje ta sama zasada. Wraz ze wzrostem klasy, wzrasta poziom ochrony.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla spawaczy

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Odzież ochronna klasy 2 na wybranych stanowiskach pracy 

Rozróżnienie ubrań ochronnych na klasy występuje m.in. w normie PN-EN ISO 11611 dotyczącej odzieży ochronnej do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych. Wskazana powyżej norma definiuje dwie klasy:

 • ubrania ochronne klasy 1, które powinny się charakteryzować ograniczoną zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia i minimalnym poziomem ochrony przed drobnymi rozpryskami stopionych metali na poziomie przynajmniej 15 kropli,
 • ubrania ochronne klasy 2, które powinny się charakteryzować odpornością na działanie kropli stopionego metalu na poziomie powyżej 25 kropli.

Ubrania ochronne klasy 2 a odzież zapewniająca ochronę przed zagrożeniami termicznymi

Norma  PN-EN 1486 dotycząca odzieży ochronnej dla strażaków przewiduje trzy klasy wykonania materiałów w zakresie odporności na:

 • promieniowanie cieplne,
 • ciepło konwekcyjne,
 • ciepło kontaktowe.

Podobnie norma PN-EN 61482-1-2 dotycząca odzieży ochronnej przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym przewiduje dwie klasy odzieży. Ich rozróżnienie następuje na podstawie stopnia ochrony przy napięciu przy napięciu 400V/50Hz i czasie trwania łuku 0,5s. W przypadku:

 • klasy 1 odzież gwarantuje minimalny poziom ochrony 4 kA,
 • klasy 2 odzież gwarantuje najwyższy poziom ochrony 7 kA.

Odzież ochronna klasy 2 a widoczność pracownika

Ciekawym przykładem podziału odzieży ochronnej na klasy jest również odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności to rodzaj ubrań ochronnych, których zadaniem jest sygnalizowanie obecności pracownika w strefie ruchu. Dotyczy to zarówno strefy ruchu wytyczonej w ramach zakładu pracy, jak i pobocza drogi. Odblaski mocowane do odzieży powinny zapewniać widoczność w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu.

Norma PN-EN ISO 20471 definiuje minimalną powierzchnię intensywnie widzialnego  materiału w m2. Na tej podstawie wyróżnia aż trzy klasy odzieży ochronnej:

 • klasa 1 to odzież, na której powinny się znaleźć paski odblaskowe o powierzchni 0,10 m2 oraz elementy z materiału fluorescencyjnego o powierzchni 0,14 m2,
 • klasa 2 to odzież, na której powinny się znaleźć paski odblaskowe o powierzchni 0,13 m2 oraz elementy z materiału fluorescencyjnego o powierzchni 0,50 m2,
 • klasa 3 to odzież, na której powinny się znaleźć paski odblaskowe o powierzchni 0,20 m2 oraz elementy z materiału fluorescencyjnego o powierzchni 0,80 m2.

Ubrania ochronne klasy 2 mogą być wykorzystywane w portach, na przejazdach kolejowych, terenach budowy, parkingach oraz innych miejscach, gdzie nie wymaga się stosowania odzieży ochronnej klasy 3. Klasa 3 zapewnia najwyższy poziom widoczności odzieży roboczej, która może być wykorzystywana w bliskości szybko poruszających się samochodów.

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Podobne artykuły